Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2021

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

Denne redegørelse indeholder resultatet af Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regn-skabskontrol for 2021 af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter. Kontrollen omfatter både finansielle og ikke-finansielle forhold. Der var 200 børsnoterede virksomheder ultimo 2021, heraf 82 finansielle virksomheder, investeringsforeninger, værdi-papirfonde og kapitalforeninger og 118 ikke-finansielle virksomheder. Af disse fik 8,5 pct. udtaget deres års- eller delårsrapport til kontrol.

Læs hele redegørelsen.