Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2014

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har i 2014 ud fra en risikovurdering og en tilfældig udvælgelse, udtrukket 27 årsrapporter for 2013 og 7 delårsrapporter for 2014 til regnskabskontrol. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har afsluttet 33 sager, hvoraf 24 vedrører årsrapporter for 2013, 3 vedrører delårsrapporter for 2014, 4 vedrører årsrapporter for 2012, og 2 vedrører delårsrapporter for 2013. De udstedere, der i 2014 er udtrukket til regnskabskontrol, udgør 17,6 pct. af det samlede antal udstedere på markedet medio 2014.

I årsrapporterne for 2013 og delårsrapporterne for 2014 har Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen konstateret fejl i 3 af de færdigkontrollerede rapporter og overtrædelse af regnskabsreglerne i 3 af rapporterne. Dette er alene foreløbige tal, da der stadig ved udgangen af 2014 var sager vedrørende årsrapporter for 2013 og delårsrapporter for 2014, der ikke er endeligt afsluttede. Der kan således være uafsluttede sager, hvor der ligeledes vil kunne konstateres fejl og overtrædelser af regnskabsreglerne.