Redegørelse for Fondsrådets regnskabskontrol 2011

Fondsrådet har i 2011 ud fra en risikovurdering og en tilfældig udvælgelse udtrukket 27 årsrapporter for 2010 og 6 delårsrapporter for 2011 til regnskabskontrol.

Fondsrådet har afsluttet 28 sager, hvoraf 17 vedrører årsrapporter for 2010, én vedrører en delårsrapport for 2011, 6 vedrører årsrapporter for 2009, og 4 vedrører delårsrapporter for 2010. De sager der i 2011 er udtrukket til regnskabskontrol udgør 12 pct. af det samlede antal udstedere.

I årsrapporterne for 2010 og delårsrapporterne for 2010, har Fondsrådet konstateret fejl i 49 pct. af de færdigkontrollerede sager og overtrædelser i yderligere 26 pct. af sagerne. Dette er alene foreløbige tal, da der stadig er sager vedrørende årsrapporter for 2010, der endnu ikke er afsluttede.

Der blev til sammenligning ved kontrollen af års- og delårsrapporter for hele regnskabsåret 2009 konstateret fejl i 80 pct. af sagerne og overtrædelser i yderligere 13 pct. af sagerne.

I relation hertil bemærkes, at sagerne for regnskabsåret 2009 alene blev udtaget ud fra en risikovurdering, mens der i regnskabsåret for 2010 blev udtaget 56 pct. ud fra en risikovurdering og 44 pct. tilfældigt. I sager der udtages ud fra en risikovurdering, er sandsynligheden for at finde fejl større end for de sager, der udtrækkes tilfældigt.

De i 2011 konstaterede fejl har blandt andet vedrørt forkert behandling af virksomhedsovertagelser, forkert indregning og måling, forkert regnskabspraksis, præsentationsfejl og manglende oplysninger.