Supplerende undersøgelse af pensionsmægleres og pensionsselskabers anvendelse af klientkonti

Finanstilsynet har foretaget en supplerende undersøgelse af pensionsmægleres og pensionsselskabers brug af klientkonti.

Konklusioner

Den supplerende undersøgelse af de konkrete samarbejdsaftaler viser, at der ikke i aftalerne systematisk er fastsat et større administrationshonorar end nødvendigt mellem pensionsmægler og virksomhed.

Overskud på de undersøgte klientkonti er fremkommet, fordi pensionsselskaberne hidtil ikke har kunnet indregne det konkrete honorar, som er aftalt mellem virksomheden og pensionsmægleren i den løbende pensionsindbetaling fra medarbejderne. Pensionsselskabet har i stedet anvendt en fast omkostningsprocent til dækning af pensionsmæglerens honorar og har fratrukket dette beløb i den ansattes pensionsindbetalinger.