Rapport om salg af egne aktier

 

Finanstilsynet har udarbejdet rapporten i samarbejde med Forbrugerrådet, Finansrådet, Dansk Aktionærforening og Finansforbundet.

Rapporten konkluderer blandt andet, at både egne aktier og garantbeviser er blevet markedsført med et ofte ensidigt fokus på fordele som mulige kursstigninger, udbytte og forskellige fordelsprogrammer. Rapporten konstaterer, at den økonomiske gevinst ved fordelsprogrammerne ofte er relativt beskeden. Lovforslaget indeholder derfor en øvre grænse på 30.000 kr. for fordelsprogrammer i forbindelse med salg of bankaktier eller garantbeviser. Det vil sætte en stopper for de programmer, der frister kunderne til at købe yderligere aktier eller garantbeviser for at få adgang til fordele i pengeinstituttet.

Rapporten anbefaler også, at pengeinstitutternes bonusordninger for de ansatte ikke må være knyttet op på salget af egne aktier. Det gælder både individuelle og kollektive bonusordninger.

Se rapporten her (pdf)


Kontaktperson:

Annette Bjaaland Andersen

Direkte tlf.:

33 55 82 30