Rapporter

Her kan du læse rapporter udgivet af Finanstilsynet

105 resultater

 • Rapport belyser forsikringsselskabernes undersøgelsesmetoder af skadelidte kunder
  Emne:
  2023, Forsikring og pension, Rapporter
  Finanstilsynet har undersøgt forsikringsselskabernes procedurer og praksis for personovervågning af skadelidte kunder. Konklusionen er, at de undersøgte selskaber generelt overholder reglerne i god skik og undersøgelsesbekendtgørelsen.
 • Finanstilsynet offentliggør i dag rapport om dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor
  Emne:
  2023, Rapporter
  Finanstilsynets vision i Strategi 2025 er, at virksomheder og borgere har berettiget tillid til det finansielle system. Der skal f.eks. være tillid til, at virksomhederne behandler data på en ordentlig måde.
 • Redegørelse om IT-undersøgelse i BEC
  Emne:
  2023, Rapporter
  Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse i BEC medio 2023. Undersøgelsen blev gennemført som led i det løbende tilsyn med BEC som fælles datacentral. Undersøgelsen omfattede to afgrænsede dele af BEC’s styring af IT-risiko og IT-sikkerhed.
 • Temaundersøgelse om endelige vilkår for basisprospekter
  Emne:
  2023, Rapporter
  Finanstilsynet har undersøgt endelige vilkår for en række udstedere, der alle har fået et basisprospekt godkendt i 2022. Formålet var at undersøge, om udstedere i de endelige vilkår, der offentliggøres på baggrund af et godkendt basisprospekt, inkluderer et resumé i overensstemmelse med artikel 7 i prospektforordningen, og om de såkaldte Kategori C-oplysninger er udfyldt. Undersøgelsen viser, at ingen udstedere lever fuldt op til kravene.
 • Temaundersøgelse om bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde
  Emne:
  2023, Rapporter, Kapitalmarkedsområdet, Investeringsområdet, Forvaltere af alternative investeringsfonde
  Med udgangen af juni 2023 var der placeret over 1.200 mia. kr. i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde, der primært henvender sig til almindelige private investorer, også kaldet detailinvestorer. Finanstilsynet har i forbindelse med det løbende tilsyn observeret en række afdelinger med utilstrækkelige afkast over en længere årrække, høje omkostninger – eller begge dele.
 • Opfølgning på julebrev fra 2021 om POG-reglerne
  Emne:
  2023, Rapporter
  Finanstilsynet har undersøgt, hvordan forsikringsselskaberne og pensionskasserne udvikler produkter til definerede målgrupper. Konklusionen er, at selvom virksomhederne generelt har beskrevet processerne for produktudvikling, mangler branchen i praksis fortsat mangler at tage skridtet fuldt ud og rent faktisk kortlægge målgrupperne.
 • Undersøgelse af negative renter og investeringstilbud
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Rapporter
  Finanstilsynet har gennemført en undersøgelse af, hvordan pengeinstitutterne har informeret og rådgivet kunder om muligheden for at investere som et alternativ til at have penge haft stående på en indlånskonto med negativ rente. Konklusionen er, at rådgivningen overordnet har været balanceret, og undersøgelsen medfører derfor ingen tilsynsreaktioner.
 • Temaundersøgelse om omkostnings- og gebyroplysninger
  Emne:
  2023, Pengeinstitutter, Rapporter
  Investorbeskyttelsesreglerne er centrale i forhold til at sikre, at investorer kan have tillid til, at den rådgivning og de oplysninger, de modtager i forbindelse med handel med finansielle produkter, er korrekt. Det er derfor afgørende, at udbydere af finansielle produkter lever op til reglerne på området og løbende tilpasser sig nye regler.
 • Rapport viser, at kunder stadig standses af selskaberne, når de vil flytte deres obligatoriske pensioner
  Emne:
  2022, Rapporter, Forsikring og pension
  Finanstilsynet har undersøgt, hvilke hindringer pensionskunder møder, når de ønsker at flytte deres pensionsopsparing til et nyt selskab. Konklusionen er, at der fortsat findes hindringer, når pensionstagere ønsker at flytte deres pensionsordning til en ny pensionsleverandør, og at disse hindringer savner en saglig begrundelse.
 • Undersøgelse – skadesanmeldelser på tilvalgsforsikringen kan gøre hovedforsikringen dyrere
  Emne:
  2022, Forsikring og pension, Rapporter
  En undersøgelse fra Finanstilsynet konkluderer, at en række forsikringsselskaber anvender skadesanmeldelser på tværs af deres forsikringsprodukter til at danne sig et samlet risikobillede af kunden. Til trods for, at alle undersøgte selskaber har denne praksis, er det ikke alle undersøgte selskaber, som oplyser kunderne om dette.
 • Rapport om realkredittens priskomponenter
  Emne:
  2021, Rapporter
  Finanstilsynet har undersøgt, hvordan omkostningerne ved optagelse af realkreditlån præsenteres for forbrugerene. Konklusionen er, at flere institutter skal tilpasse deres lånedokumenter, så oplysningerne og beskrivelsen i lånedokumenterne afspejler de omkostninger, der er forbundet med optagelse af det enkelte lån.
 • Undersøgelse af pensionssektorens løbende værdiansættelse af alternative investeringer
  Emne:
  2020, Pressemeddelelser, Rapporter
  Finanstilsynets undersøgelse viser, at størrelsen af selskabernes værdireguleringer under COVID-19 er meget forskellige og noget mindre end på de noterede markeder. Finanstilsynet forventer, at selskaberne kan redegøre for forskelle i værdiansættelsen i forhold til værdiudsving på de noterede markeder.
 • Redegørelse om tilsyn med Østjydsk Bank
  Emne:
  2020, Rapporter
  Redegørelse om Finanstilsynets tilsyn med Østjydsk Bank i henhold til § 352 a i lov om finansiel virksomhed.
 • Finanstilsynet fremhæver tre fokusområder efter kortlægning af markedsrentepensioner
  Emne:
  2020, Rapporter
  Produktegenskaber, governance og risikostyring samt kommunikation til kunderne vil fremover få et særligt fokus i Finanstilsynets tilsyn med pensionsselskabernes markedsrenteprodukter. Baggrunden er en kortlægning af markedsrenteprodukter i 14 selskaber med en samlet opsparing på 1.100 mia. kr.
 • Finanstilsynets rapport om pensionsselskabernes information om privatiseringen af risiko i markedsrenteprodukter
  Emne:
  2020, Rapporter
  Finanstilsynet igangsatte i andet halvår af 2017 en undersøgelse af, om de eventuelle konsekvenser af pensioner uden garantier – både i opsparingsfasen og i pensionsårene – er kommunikeret klart og tydeligt til pensionstagerne.
 • Forsikringsselskabers efterforskning af personskadesager
  Emne:
  2019, Rapporter
  Finanstilsynet har fulgt op på en undersøgelse af forsikringsselskaberne brug af efterforskning fra 2016, og har undersøgt om selskaberne overholder god skik, når de bruger efterforskning i forbindelse med personsager.
 • Temaundersøgelse af kvalitetsforbedrende services til investeringskunder
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Rapporter
  Finanstilsynet har i en ny rapport set nærmere på MiFID-II direktivets krav om, at investeringskunder skal modtage proportionale kvalitetsforbedrende services, hvis kundens pengeinstitut modtager løbende provision fra f.eks. en investeringsforening.
 • Forbedret likviditet på det danske aktiemarked
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Rapporter
  Almindelige private investorer har oplevet en forbedring af likviditeten på det danske aktiemarked siden 2008. Forskellen mellem købs- og salgspriser for en aktie er faldet, ligesom mulighederne for at handle for større beløb er blevet bedre. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Short sellere mest aktive efter regnskabsnyheder
  Emne:
  2018, Pressemeddelelser, Rapporter
  Short sellere i danske aktier er særligt aktive efter offentliggørelsen af regnskabsmeddelelser. Samtidig synes de kun i begrænset omfang at anvende information om andre short selleres positioner. Alligevel er de generelt tilbageholdende med at afsløre deres positioner for markedet, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.