Varians- og kovariansmatricer til valutaindikator 2

Varians- og kovariansmatricer vedrørende valuta.

Download filer med varians og kovarians pr. 26. februar 2021. Bemærk at kvartalsnotationen implicerer en "forskudt" definition på kvartaler. Det første kvartal går fra primo december til ultimo februar, andet kvartal fra primo marts til ultimo maj etc. Matricernes format er en 8 x 8 matrix i henholdsvis excelformat og tekstformat.

I linket nedenfor findes en beskrivelse af kovariansmatricens beregningsmetode.

Endvidere kan varians og kovariansmatricer fra de foregående tre kvartaler downloades. Disse matricer findes ligeledes i en 8 x 8 matrix i henholdsvis excelformat og tekstformat. Matricer for 2. kvartal 2021 kan downloades fra primo juni 2021.

Excelformat

Tekstformat