PKA+ Pension

Selskabets grundlag for beregning af omkostningsfradrag ved indskudsbetalte forsikringer (kortfattet):

Forsikringsklasse I:

For selskabets rene opsparingsprodukter PKA+ og MIR er omkostningsfradraget 0% af indskuddet. For andre policer tegnet med indskud betales et pct.fradrag samt et tegningsgebyr. For senere indskud betales pct.fradrag samt indskudsgebyr, der er lavere end tegningsgebyr. I eksemplerne 1,3 og 5 nedsættes både pct.fradrag og indskudsgebyr yderligere, for senere indskud, hvis reserven er over 2*kap.max., i 2003 kr. 77.800.

Forsikringsklasse III:

For selskabets unit-link produkter er omkostningsfradraget 1% af alle indskud.


Sidst ændret: 13. oktober 2005