PFA Pension UNIT LINK

PFA Pension forsikringsaktieselskab
Selskabets grundlag for beregning af omkostningsfradrag ved indskudsbetalte forsikringer (kortfattet)

Forsikringsklasse III - PFA Unit Link:

Forsikringerne antages tegnet i omkostningsklasse I, da disse er det mest anvendte.

Omkostningsklasse I:
For indskud op til 300.000 kr.: 2% i omkostninger.
For indskud over 300.000 kr.: 0% i omkostninger af beløbet over 300.000 kr.

Opdateret: 23. januar 2009.