Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S

Selskabets grundlag for beregning af omkostningsfradrag ved indskudsbetalte forsikringer

Forsikringsklasse III:

Af indskud op til 100.000 kr. betales 3,5% i omkostningsfradrag på indskudstidspunktet. Af indskudsandele udover 100.000 kr. betales 2,0%


Sidst ændret: 24. november 2008