AP Pension livsforsikringsaktieselskab

Selskabets grundlag for beregning af omkostningsfradrag ved indskudsbetalte forsikringer (kortfattet)

Forsikringsklasse III:

Vi bruger 4,25% i AP NetLink. Der regnes med rabatter i AP NetLink . Når det indbetalte pensionsbidrag excl. AMB i et år overstiger 50.000 kr., reduceres årets omkostningsbidrag med 0,5% af det beløb, indbetalingen excl. AMB overstiger 50.000 kr.
Når det indbetalte pensionsbidrag excl. AMB i et år overstiger 100.000 kr., reduceres årets omkostningsbidrag med 0,25% af det beløb, indbetalingen overstiger 100.000 kr.
Når det indbetalte pensionsbidrag excl. AMB i et år overstiger 200.000 kr., reduceres årets omkostningsbidrag med 0,25% af det beløb, indbetalingen excl. AMB overstiger 200.000 kr.
Når det indbetalte pensionsbidrag excl. AMB i et år overstiger 500.000 kr., reduceres årets omkostningsbidrag til 0,00% af det beløb, indbetalingen excl. AMB overstiger 500.000 kr.
Vi regner omkostningen af (indskud-AMB), men den %, vi oplyser i skemaet er i forhold til det indskud, forsikrede betaler

Sidst ændret: 13. februar 2006.