Tidligere perioder

Se fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer og realkreditobligationer med renteloft for tre tidligere perioder.

Værd at vide

Fradragsfaktorer dækker altid disse 4 perioder:

  • 31/12 - 30/3
  • 31/3 - 29/6
  • 30/6 - 29/9
  • 30/9 - 30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 30/06 2019 – 29/09 2019

Kuponrenter Restløbetid < 10 år

10 år < Restløbetid < 20 år

Restløbetid > 20 år
0,5 % 5 %

0 %

0 %

1,0 % 20 %

10 %

5 %

1,5 % 25 %

25%

15 %

2,0 % 15 %

55 %

30 %

2,5 % 0 %

80%

60 %

3,0 % 25 %

65 %

85 %

3,5 % 10 %

15 %

85 %

4,0 % 20 % 65 % 85 %
5,0 % 10 % 60 % 80 %
6,0 % 10% 50 % 50 %

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 31/03 2019 – 29/06 2019

Kuponrenter Restløbetid< 10 10 < Restløbetid < 20 Restløbetid > 20
0,5 % 5 %

0%

-

1,0 % 15 %

5 %

0 %

1,5 % 20 %

25 %

10 %

2,0 % 10 %

50 %

30 %

2,5 %

80 %

55 %

3,0 % 20 % 65 % 85 %
3,5 % 5 % 15 % 85 %
4,0 % 15 % 65 % 85 %
5,0 % 10 % 55 % 75 %
6,0 % 10 % 50 % 65 %


Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 31/12 2018 – 30/03 2019

Kuponrenter Restløbetid< 10 10 < Restløbetid < 20 Restløbetid > 20
0,5 % 0 %

0%

-

1,0 % 15 %

5 %

0%

1,5 % 20 %

20%

10%

2,0 % 15 %

50%

25%

2,5 % - %

75%

55%

3,0 %  20 %  65 %  80 % 
3,5 %  5 %  15 %  80 % 
4,0 %  20 %  60 %  80 % 
5,0 %  15 %  55 %  75 % 
6,0 %  10 %  50 %  65 % 

 
 

 Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 30/06 2019 – 29/09 2019

Renteloft*

Fradragsfaktor

4 %

45 %

5 %

45 %

6 %

60 %

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 31/12 2018 – 30/03 2019   

Renteloft*

Fradragsfaktor

4 %

45 %

5 %

45 %

6 %

60 %

 


Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 31/12 2018 – 30/03 2019  
 

Renteloft*

Fradragsfaktor

4 %

45 %

5 %

45 %

6 %

60 %


 * Varighed for garantiobligationer med ''skævt'' renteloft kan beregnes ud fra en gennemsnitsbetragtning. Garantiobligationer med kort løbetid og højere renteloft end tilsynet har beregnet fradragsfaktorer for, kan betragtes som variabelt forrentede.