Fradragsfaktorer

Fradragsfaktorer 31/03 2023 – 29/06 2023

Værd at vide

Fradragsfaktorer dækker altid disse 4 perioder:

  • 31/12 - 30/3
  • 31/3 - 29/6
  • 30/6 - 29/9
  • 30/9 - 30/12

Ophør med offentliggørelse af fradragsfaktorer

Finanstilsynet vil fra december 2023 ophøre med at offentliggøre fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer og realkreditobligationer med renteloft. 
 
Beslutningen er taget efter dialog med datacentraler og interesseorganisationer.
Spørgsmål til udfasningen af fradragsfaktorer kan rettes til Jonathan Marquard, jma@ftnet.dk.

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer

Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber anvender Finanstilsynets fradragsfaktorer til at reducere den modificerede varighed på konverterbare realkreditobligationer, i overensstemmelse med forordning 575/2013 og tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber artikel 340. Institutter der anvender fradragsfaktorerne, bør anvende dem i overensstemmelse ”Anvendelse af fradragsfaktorer”, der kan downloades fra boksen til højre.

Pr. medio juni 2018 er metoden blevet opdateret, for så vidt angår omfattede kuponrenter og opdeling i løbetider. Den opdaterede metode er beskrevet yderligere i ”Finanstilsynets benchmark for fradragsfaktorer - konverterbare realkreditobligationer”, der kan downloades fra boksen til højre.

Såfremt et institut ikke kan systemunderstøtte de nye fradragsfaktorer, kan instituttet i stedet anvende den laveste fradragsfaktor per kuponrente, således der ikke er nogen opdeling på restløbetid.

Fradragsfaktorer til brug for indberetning af solvens pr. ultimo marts 2023 er angivet nedenfor.

Fradragsfaktorer for konverterbare realkreditobligationer gældende for perioden 31/03 2023 – 29/06 2023.

 Kuponrenter  Restløbetid < 10 år

 10 år < Restløbetid < 20 år

 Restløbetid > 20 år
 0,5 %  0 %

 0 %

 0 %
 1,0 %  0 %

 0 %

 5 %

 1,5 %  0 %

 5 %

 15 %

 2,0 %   0 %

 5 %

 20 %

 2,5 %   0 %

 5 %

 25 %
 3,0 %   0 %

 10 %

 30 %

 3,5 %   0 %

 0 %

 30 % 

 4,0 %   0 %  25 %   45 % 
 5,0 %   5 %  30 %   0 % 
 6,0 %   10 %  30 %   0 % 

*Konverterbare realkreditobligationer med kuponrenter, der ligger uden for nedenstående liste, tildeles en fradragsfaktor på 0%.

Pengeinstitutter og realkreditinstitutter skal ligeledes anvende ovennævnte fradragsfaktorer ved indberetning af renterisiko pr. ultimo marts 2023, såfremt de ikke har orienteret Finanstilsynet om, at de anvender egne modeller til beregning af korrigerede varigheder på konverterbare realkreditobligationer.

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft (garantiobligationer)

Tilsynet har tilsvarende beregnet fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft, som pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter og investeringsforvaltningsselskaber kan anvende ved indberetning af solvens og renterisiko, såfremt de ikke anvender egne modeller til beregning af korrigerede varigheder.

Pr. medio marts 2020 er metoden for variabelt forrentet realkreditobligationer med renteloft blevet opdateret, bl.a. for så vidt angår omfattede kuponrenter. Den opdaterede metode er beskrevet yderligere i ”Finanstilsynets benchmark for fradragsfaktorer – variabelt forrentet realkreditobligationer med renteloft”, der kan downloades fra boksen til højre.

Fradragsfaktorer for realkreditobligationer med renteloft gældende for perioden 31/03 2023 – 29/06 2023

Renteloft

Fradragsfaktorer

1%

0%

1,5%

5%

3%

30%

3,5%

25%

4%

40%

5%

50%

6%

65%

  

Garantiobligationens korrigerede varighed fås ved at fratrække fradragsfaktoren fra den modificerede varighed for en fastforrentet obligation med tilsvarende/(nærmeste) løbetid som garantiobligationen og en nominel rente svarende til garantiobligationens renteloft.

I linket nedenfor findes en beskrivelse af beregning af renterisiko ud fra tilsynets beregningsmetode for garantiprodukter samt en beskrivelse af, hvordan indberetningsskemaer skal udfyldes for pengeinstitutter.

Fradragsfaktorer til brug for indberetning pr. ultimo juni 2023 og den løbende opgørelse det følgende kvartal vil blive lagt ud på Finanstilsynets hjemmeside medio juni 2023.