Markedsudvikling i 2017 for firmapensionskasser

Firmapensionskasserne oplevede en tilbagegang i det samlede resultat fra 2016 til 2017. Resultatet var på -0,5 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. året før.

Tilbagegangen kan henføres til et fald i investeringsafkastet. Dette var på 1,8 mia. kr. mod 4,5 mia. kr. i 2016. Faldet i investeringsafkastet skyldes primært et fald i afkastet på obligationer, der i 2017 udgjorde 77 pct. af de samlede investeringsaktiver.

De pensionsmæssige hensættelser i firmapensionskasserne var på ca. 41 mia. kr. Det svarer til 1,3 pct. af de samlede pensionsmæssige hensættelser i Danmark. Markedet for firmapensionskasser er relativt koncentreret. Tre firmapensionskasser ejer 92 pct. af de samlede aktiver, mens den største firmapensionskasse alene ejer 69 pct.

 

Læs hele artiklen her.