Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed 2015

Forsikringsmæglernes omsætning steg i 2015 med 3 pct. til 1.271 mio. kr.

Kontakt

Vicekontorchef

Morten Harpøth Johansen
+45 33 55 84 34
mhj@ftnet.dk

68 pct. af omsætningen stammer fra formidling af skadesforsikring, og de resterende 32 pct. stammer fra formidling af livsforsikring. Fordelingen er den samme som i 2014.

 

Mæglervirksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. stod i 2015 for 60 pct. af markedets samlede omsætning. Dette er en stigning på 5 procentpoint i forhold til 2014, men den større markedsandel skyldes, at der i 2015 er én virksomhed mere, der har en omsætning på over 100 mio. kr.

 

Det fremgår af Finanstilsynets markedsudviklingsartikel for 2015 for forsikringsmæglervirksomhed.

 

Læs hele artiklen.