Markedsudviklingen i 2018 for realkreditinstitutter

Realkreditinstitutternes samlede resultat faldt i 2018 i forhold til året før.

Resultatet ligger dog fortsat på et højt niveau på 18,5 mia. kr. Faldet kan bl.a. henføres til negative kursreguleringer, et fald i indtjeningen i dattervirksomheder, lavere nettorenteindtægter, lavere nettogebyrindtægter og højere nedskrivninger på udlån. Stigningen i nedskrivningerne drives især af højere nedskrivninger på landbrugsejendomme.

Læs hele artiklen her.