Markedsudvikling i 2017 for skadesforsikringsselskaber

De danske skadesforsikringsselskaber havde i 2017 et samlet resultat på 11,3 mia. kr., svarende til en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Fremgangen var bl.a. drevet af stigende præmieindtægter og faldende forsikringsmæssige driftsomkostninger.

De fleste selskaber opnåede i 2017 både et positivt resultat på den almindelige forsikringsdrift og positive investeringsresultater. Der var dog undtagelser, men bortset fra relativt få tilfælde var disse selskaber i stand til at kompensere for et negativt resultat på den almindelige forsikringsdrift med et positivt investeringsafkast.

 

Læs: Markedsudvikling for skadesforsikringsselskaber 2017.