Markedsudviklingen i 2016 for fondsmæglerselskaber

Fondsmæglerselskaberne fik samlet set et dårligere resultat i 2016 end året før. Denne generelle tilbagegang kan primært tilskrives et fald i kerneindtjening fra nettokurtager, -gebyrer og -provisionsindtægter og særligt fra investeringsservice med aktieprodukter.

Kontakt

Specialkonsulent

Rikke Grinderslev- Schwartz
+45 33 55 82 20
rgs@ftnet.dk

Vicekontorchef

Morten Harpøth Johansen
+45 33 55 84 34
mhj@ftnet.dk

Operationelle tab og tab af indtjening udgør typisk de største risici for fondsmæglerselskaberne. For selskabernes kunder er den største risiko, at de ikke får den beskyttelse, de skal have i henhold til investorbeskyttelsesreglerne.

 

Den 3. januar 2018 træder MiFID II i kraft. Det indebærer bl.a. skærpede krav til den investorbeskyttelse, som fondsmæglerselskaber og andre værdipapirhandlere skal give kunderne. Et konkret eksempel på dette er skærpede regler om, hvornår og i hvilket omfang selskaberne må modtage provisionsbetalinger.

Læs: Markedsudviklingen for fondsmæglerselskaber 2016