Markedsudviklingen i 2015 for fondsmæglerselskaber

Fondsmæglerselskaberne fik samlet set et bedre resultat i 2015 end året før. Den stigende kerneindtjening fra netto kurtager, gebyrer og provisionsindtægter var som tidligere primært drevet af porteføljepleje og investeringsrådgivning.

Kontakt

Vicekontorchef

Morten Harpøth Johansen
+45 33 55 84 34
mhj@ftnet.dk

Fondsmæglerselskabernes honorarindtjening ved porteføljepleje mv. består dels af faste honorarer og honorarer, der afhænger af kundernes afkast. For at undgå store udsving i indtjeningen har flere fondsmæglerselskaber siden finanskrisen valgt at have faste honorarer.

 

Selskabernes samlede formue under forvaltning faldt fra 415 mia. kr. i 2014 til 361 mia. kr. i 2015, mens selskabernes samlede formue under investeringsrådgivning steg fra 128 mia. kr. i 2014 til 141 mia. kr. i 2015.

 

Finanstilsynet fører et risikobaseret tilsyn med fondsmæglerselskaber. Finanstilsynet har øget fokus på de konkrete og individuelle risici, der affødes af de enkelte selskabers forretningsmodeller. Fremadrettet vil der i endnu større udstrækning være fokus på investor- og forbrugerbeskyttelse.

  

 

Læs hele artiklen her.