Markedsudvikling i 2015 for Skadeforsikringsselskaber

Årets resultat før skat faldt i 2015 med knap 4 mia. kr. for branchen under ét til i alt 7,3 mia. kr. grundet en negativ udvikling i både det forsikringstekniske resultat og investeringsafkastet.

Kontakt

Vicekontorchef

Morten Harpøth Johansen
+45 33 55 84 34
mhj@ftnet.dk

Investeringsafkastet er for branchen som helhed er faldet fra 4 mia. i 2014 til 1,5 mia. i 2015 svarende til et fald på 63,5 pct. Investeringsafkastet skal ses i lyset af de fortsat lave renter i 2015 og de generelt lave afkast på de globale finansielle markeder.

Det forsikringstekniske resultat er faldet fra knap 7 mia. kr. i 2014 til 5,9 mia. kr. i 2015 svarende til et fald på 16 pct.

Forrentningen af egenkapitalen er således faldet fra 15,9 pct. i 2014 til 11 pct. i 2015 for branchen som helhed.

 

Det er fortsat Finanstilsynets vurdering, at der er en række fortrinsvis mindre selskaber, som er presset af både et negativt forsikringsteknisk resultat og et negativt investeringsafkast.

 

Selskabernes samlede solvensdækning, som udtrykker forholdet mellem selskabets opgjorte kapital og kapitalkravet, var i 2015 på 4,5, hvilket er på niveau med solvensdækningen i 2014.

 

Læs hele artiklen her