Markedsudvikling i 2015 for firmapensionskasser

Firmapensionskasserne opnåede et samlet resultat på 0,7 mia. kr. i 2015 mod et resultat på -0,9 mia. kr. i 2014. Forbedringen af resultatet kan primært henføres til færre hensættelser som følge af den stigende diskonteringsrentekurve.

Investeringsafkastet var på 0,5 mia. kr. i 2015 mod 5,4 mia. kr. i 2014. Det store fald i det samlede investeringsafkast fra 2014 til 2015 kan henføres til et fald i afkastet på både kapitalandele og obligationer, der i 2015 tilsammen udgjorde 84 pct. af de samlede investeringsaktiver.

Den samlede pensionsformue forvaltet i firmapensionskasser faldt fra 43 mia. i 2014 til 41 mia. kr. i 2015 svarende til 1,3 pct. af den samlede pensionsformue i Danmark. Firmapensionskasser vedrører alene firmapensionsordninger i firmapensionskasser. Firmapensionsordninger i livsforsikringsselskaber er ikke omfattet, ligesom de tværgående pensionskasser heller ikke er omfattet.

 

Læs hele artiklen her.