Statistiske undersøgelser

Arbejdsløshed

Næsten hver anden arbejdsløse dansker har svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen. Det viser en undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet. Undersøgelsen viser, at danskere der oplever et fald i indtægten pga. arbejdsløshed, i snit mister over 9.300 kr. om måneden.

Se den nye undersøgelse fra 2014

Se ny undersøgelse om privatøkonomi 2014 (pdf)

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 725 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år, som indenfor de seneste 12 måneder har oplevet at miste deres arbejde.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 18. september - 2. oktober 2014.

Undersøgelser fra tidligere år

Til sammenligning viste undersøgelsen fra 2011, en gennemsnitlig lønnedgang på knap 7000 kr. om måneden.

Undersøgelse om privatøkonomi fra 2011 (pdf)

Undersøgelsen er gennemført oktober 2011