2021

Optimismen i danskernes husholdninger trives under Coronaens skygge

04.03.2021

Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for det offentlige forbrugersite Rådtilpenge.dk

I undersøgelsen svarer 76 % at husstandens samlede indkomst er upåvirket og at de heller ikke forventer en påvirkning af husstandens indkomst i fremtiden. 12 % svarer at Coronakrisen har påvirket deres husstands samlede indkomst. 9 % angiver at husstandens indkomst endnu ikke er påvirket, men at de forventer at den vil blive det i fremtiden.

”Det er positivt at langt størstedelen af danskerne oplever at husstandens indkomst er upåvirket af Coronakrisen, og overraskende at så mange er optimistiske når de kigger fremad. Det tyder på at mange er godt klædt på til krisen”, siger Louise Skjødsholm, der er specialkonsulent i finansielt forbrug ved Rådtilpenge.dk i Finanstilsynet.

De yngre voksne mærker Coronakrisen mest

Aldersgrupperne 26-29-årige (21 %) og 40-49-årige (15 %) er hårdest ramt på pengepungen af nedlukningen. Derudover er beboerne i hovedstaden (14 %) og husholdninger med en indkomst over 900.000 (16 %) hårdest ramt af krisen. Unge under 30 år er mest pessimistiske om deres indkomst i fremtiden.

Blot 11 % af danskerne svarer at Coronakrisen har gjort det nødvendigt for dem at planlægge husstandens økonomi mere end tidligere. Her er det især de 26-29-årige (17 %) og de 30-39-årige (14 %) som svarer ja. 

”Det er ikke så overraskende, at disse to grupper særligt har brug for at planlægge deres økonomi under krisen, da der er tale danskere, som netop er i gang med at etablere sig med mange udgifter til bolig, børn og bil. Det vejer tungt på udgiftssiden og kræver langsigtet planlægning”, siger Louise Skjødsholm.

Få har startet en særlig opsparing til fremtidige nødsituationer

Kun 13 % svarer ja til, at Coronakrisen har fået dem til at spare op til nødsituationer, som f.eks. arbejdsløshed, lønnedgang eller sygdom. Hele 85 % svarer nej. Der er flest blandt de 26-49-årige og folk i hovedstaden, som er begyndt at spare op til nødsituationer og færrest blandt dem over 60 år. 

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup blandt 2056 danskere på 18 år eller derover. Undersøgelsen er gennemført i perioden 24. november -  4. december 2020.

Undersøgelsen fra Kantar Gallup kan findes her.

Rådtilpenge.dk har tre gode råd til privatøkonomien under Corona:

  1. Lav et budget og se om du kan få mere økonomisk luft ved at skære noget væk. Prøv vores budgetskema.
  2. Tal med banken eller lånefirmaet om dine muligheder for fx midlertidig afdragsfrihed, pause i betalingerne eller midlertidigt overtræk.
  3. Start en opsparing til uforudsete udgifter og nødsituationer så din økonomi bliver bedre polstret.

For yderligere information:

Kontakt specialkonsulent i finansielt forbrug ved Rådtilpenge.dk i Finanstilsynet Louise Skjødsholm, på telefon 33 55 83 06, e-mail lsh@ftnet.dk.