2018

Beslutninger om boliglån er en fælles opgave og de danske boligejere forventer ikke de store renteændringer på deres boliglån

10.03.2018

Kantar Gallups nye undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet om boliglån viser, at manden stort set altid er med i beslutningerne om boliglån og at de fleste boliglånsejere er forberedte på renteændringer

Når det handler om, hvem der i hjemmet typisk tager sig af beslutninger om husstandens realkredit- eller prioritetslån, så svarer syv ud af ti der er gift/i registreret partnerskab, at de gør det sammen. Blandt dem der er samlevende svarer seks ud af ti, at det er en fælles beslutning. Når det ikke er en fælles beslutning, så er det oftere manden som står for det end kvinden.

”Det er positivt at beslutninger om boliglån er noget, der for de flestes vedkommende, er en fælles beslutning i hjemmene, da det er en af de største økonomiske beslutninger i livet. Men der er plads til at kvinderne kommer lidt mere på banen”, siger formand for Penge- og Pensionspanelet Carsten Tanggaard.

I undersøgelsen fortæller 67 % at de har et fast forrentet boliglån og 31 % har et variabelt forrentet lån. Syv ud af ti, af de der har et fastforrentet lån, har en rente ml. 1,5-2,5 %. Blandt dem som har et variabelt forrentet lån, har 72 % ikke renteloft og det er mest udbredt at renten ændres hvert 5. år.

Undersøgelsen viser, at de fleste boliglånere ikke forventer de store renteændringer. 48 % forventer at boligrenterne vil være uændrede over det næste år, kun 2 % forventer stærke rentestigninger. Flertallet med variabelt forrentede lån forventer ikke, at renten stiger.

”De fleste forventer stabile boligrenter. De svarer derfor, at den udvikling de tror på, ikke vil have betydning for deres hverdagsøkonomi. Derfor vil de ikke foretage ændringer i deres boligfinansiering. Dem, der har variable lån, er udsatte ved en rentestigning, og de svarer at de er økonomisk forberedte. Det tyder på god finansiel forståelse og det er positivt”, forklarer Carsten Tanggaard.

Find hele undersøgelsen her.

For yderligere information:

Kontakt formand for Penge- og Pensionspanelet, Carsten Tanggaard, på telefon 87 16 55 73 og mail ctanggaard@econ.au.dk

Kontakt specialkonsulent i finansielt forbrug i Penge- og Pensionspanelet, Louise Skjødsholm, på telefon 33 55 83 06 og mail lsh@ftnet.dk

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup blandt 1271 danske boligejere ml. 18-74 år, der har optaget/omlagt et realkreditlån eller prioritetslån inden for de seneste 3 år, og ikke har sat deres ejerbolig til salg eller overvejer at sælge den inden for det kommende år.

Fakta:

 • 7 ud af 10 gifte/registrerede partnere tager det som fælles beslutning. I papirløse forhold tager 6 ud af 10 det som en fælles beslutning.
 • Blandt dem hvor det ikke er en fælles beslutning, så er det oftere manden end kvinden der siger ”det gør jeg”. 49 % af mændene svarer dette, mod kun 28 % af kvinderne.
 • 67 % fortæller at de har fast rente og 31 % har variabel rente. 2 % svarer ”ved ikke”.
 • 2 % lånet er det mest udbredte blandt respondenterne – det har 39 % valgt. 70 % af dem som har et fastforrentet lån har en rente ml. 1,5-2,5 %.
 • Blandt dem med et variabelt boliglån har 72 % ikke renteloft. 15 % har renteloft og 11 % svarer ”ved ikke”. Flertallet med variabelt forrentede lån forventer ikke at renten stiger.
 • De fleste med et variabelt lån har et boliglån, hvor renten ændres hvert 5. år.
 • Nærmest ingen forventer stærke rentestigninger – kun 2 % gør dette. 4 % forventer at renterne vil falde lidt. Omkring halvdelen (48 %) forventer at boligrenterne vil være uændrede over det næste år.
 • Godt halvdelen svarer, at den udvikling de tror på, ikke vil have betydning for deres hverdagsøkonomi. Kun 7 % vil på baggrund af deres forventninger til boligrenterne foretage ændringer i boligfinansieringen.
 • Over halvdelen (52 %) svarer, at det slet ikke vil have betydning for deres hverdagsøkonomi. 10 % svarer ”i nogen grad” og kun 2 % svarer ”i høj grad”.
 • Kun 17 % svarer, at de i lav grad eller slet ikke er forberedt på rentestigning.
 • 88 % af boligejerne med variabel rente svarer, at de i høj grad eller i nogen grad er forberedte ved rentestigning. 39 % svarer at de i høj grad er forberedte. 8 % svarer ”i lav grad”.
 • 82 % svarer, at de ikke vil overveje ændringer i deres boligfinansiering på baggrund af deres renteforventninger.
 • Tendens til at dem som mener, at det slet ikke vil have betydning for hverdagsøkonomien, hvis boligrenterne udvikler sig som de tror, de vil heller ikke lave ændringer i deres boligfinansiering. 34 % af dem der svarer, at det i høj grad vil have betydning for deres hverdagsøkonomi, de vil overveje at foretage ændringer i deres boligfinansiering.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 3. oktober – 11. oktober 2017.