2018

Danske boligejere har god finansiel forståelse for deres boliglån og de opfører sig fornuftigt med deres boliglån

16.02.2018

Kantar Gallups nye undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet viser, at de fleste danskere med boliglån har god viden om deres lån og dem der har afdragsfrie boliglån, er forberedte på at afdragsfriheden udløber

Boliglån er ofte forbundet med mange svære ord og begreber, som boliglånerne skal sætte sig ind i, når de skal låne penge til deres bolig. Men panelets nye undersøgelse om boliglån viser faktisk, at de danske boliglånere har meget godt styr på det.   

”Undersøgelsen viser i store træk, at boligfinansiering er et opmærksomhedspunkt hos de danske boliglånere og det er rigtig positivt”, siger formand for Penge- og Pensionspanelet, Carsten Tanggaard.

”77 % ved hvad en bidragssats er, men under halvdelen kender begrebet rentetillæg, så her er der plads til forbedring hos boliglånerne. Men det er samtidig ikke så overraskende, da bidragssats er mere udbredt, hvor rentetillæg er relativt nyt”, fortæller Carsten Tanggaard.

I undersøgelsen svarer tre ud af ti, at de har et afdragsfrit boliglån. Det er særligt unge ml. 18-34 år og ældre ml. 65-74 år, der fortæller, at de har afdragsfrihed. Blandt dem, der har et afdragsfrit boliglån, har 64 % undersøgt hvor meget deres ydelse på boliglånet stiger, når afdragsfriheden udløber. 84 % svarer, at de i høj grad eller nogen grad, er økonomisk forberedt på at afdragsfriheden udløber på deres boliglån.

”Det lader til, at de danskere der har afdragsfrie boliglån, både har undersøgt hvor meget deres ydelse stiger, når afdragsfriheden udløber og at de er økonomisk forberedte. Det peger på en fornuftig finansiel adfærd og det er glædeligt”, siger Carsten Tanggaard.

Find panelets gode råd og værktøjer om boliglån på www.raadtilpenge.dk.

Find hele undersøgelsen her

Fakta fra undersøgelsen:

  • 77 % svarer at de ved hvad en bidragssats er. Der er signifikant flere mænd og ældre ml. 65-74 år, der mener at vide det.
  • 84 % svarer, at de i høj grad eller nogen grad, er forberedt på at af-dragsfriheden udløber på deres lån.
  • I aldersgrupperne ml. 18-34 år, er der signifikant flere som forventer at begynde at afdrage.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 3. oktober – 11. oktober 2017.

Undersøgelsen er foretaget af Kantar Gallup blandt 1271 danske boligejere ml. 18-74 år, der har optaget/omlagt et realkreditlån eller prioritetslån inden for de seneste 3 år, og ikke har sat deres ejerbolig til salg eller overvejer at sælge den inden for det kommende år.

For yderligere information

Kontakt formand for Penge- og Pensionspanelet, Carsten Tanggaard, på telefon 87 16 55 73 og mail ctanggaard@econ.au.dk

Kontakt specialkonsulent i finansielt forbrug i Penge- og Pensionspanelet, Louise Skjødsholm, på telefon 33 55 83 06 og mail lsh@ftnet.dk