2018

Ny rapport gør omkostningernes effekter letforståelige for forbrugeren

05.03.2018

En arbejdsgruppe, bestående af eksperter i investeringer under Penge- og Pensionspanelet, offentliggør i dag en rapport med anbefalinger til, hvordan man kan vise den effekt, investeringsomkostningernes har på opsparerens forbrugsmuligheder og tilbagetrækningsalder.

Formålet med ekspertrapporten er at gøre det lettere at forstå de effekter, som omkostninger isoleret har for investoren ved hjælp af to nye nøgletal.

 

”De to anbefalinger til nøgletal er arbejdsgruppens forsøg på at oversætte standardnøgletallet ÅOP til nogle effekter, som er mere forståelige for forbrugeren. Nærmere bestemt viser nøgletallene, hvor mange ekstra år på arbejdsmarkedet investoren kan forvente, og hvor mange procent investorens livslange forbrug sænkes, som følge af omkostningerne,” siger Carsten Tanggaard, professor og formand for arbejdsgruppen.

 

Det første nøgletal giver opspareren svar på, hvor meget det gennemsnitlige forbrug gennem hele livet sænkes som følge af omkostningerne. Hver gang omkostningsprocenten fx stiger med 0,5 %, reduceres investorens livslange forbrugsmulighed med ca. 1,2 % for lave indkomster og med ca. 2,3 % for høje indkomster.

 

Det andet nøgletal omregner omkostninger til det antal år, som investoren skal udsætte sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for at opretholde det samme livslange forbrugsniveau. Hver gang omkostningsprocenten fx stiger med 0,5 %, må forbrugeren udsætte sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet med ca. 2 år for at opretholde det samme livslange forbrugsniveau.

 

Arbejdsgruppen bag rapporten er nedsat af Penge- og Pensionspanelet under Erhvervsministeriet. Arbejdsgruppen består af:

 

  • Carsten Tanggaard, formand for Penge- og Pensionspanelet og professor, Aarhus Universitet

  • Mogens Steffensen, professor, Københavns Universitet

  • Troels Hauer Holmberg, seniorøkonom, Forbrugerrådet Tænk

  • Henrik Munck, Chefkonsulent, Forsikring & Pension

  • Solveig Råberg Tingey, seniorkonsulent, Finans Danmark    

 

 

Rapporten kan downloades her sammen med en baggrundsrapport, der dokumenterer modellen og nøgletallene.