2014

Tjek på kredit, lån og budget? Nyt undervisningsmateriale til unge på kontanthjælp

03.03.2014

Penge- og Pensionspanelet har udviklet undervisningsmateriale som skal hjælpe unge kontanthjælpsmodtagere med at lære om budget og forbrugslån. Ideen er at hjælpe unge med en stram økonomi til at få styr på deres forbrug.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år er steget med 73 procent i løbet af de sidste fem år. I tredje kvartal af 2013 var 56.900 unge på kontanthjælp.

Vi har udviklet undervisningsmaterialet, da der er et stort behov blandt de unge for at lære om forbrugslån, og om hvordan man rent faktisk får lagt et budget. Det er der mange af de unge, som ikke har styr på. Det kan give dem problemer hen i voksenlivet, hvis de får en stor forbrugsgæld, som de skal betale af på samtidig med, at de er på kontanthjælp”, forklarer Louise Skjødsholm, der er konsulent i finansielt forbrug hos Penge- og Pensionspanelet.

Projektet er et pilotprojekt, hvor panelet og Københavns Kommune er gået sammen om at udvikle materialet til underviserne på jobcentrene. Materialet kan de bruge i deres hverdag, når de taler med de unge. ”Vi har udviklet materialet sammen med Penge- og Pensionspanelet, fordi vi oplever, at de unge på kontanthjælp mangler viden om, hvordan de holder styr på deres økonomi. Vi har god erfaring med at bruge materialet til at få snakket med de unge om deres økonomi og give dem redskaber til at få et bedre overblik”, siger underviser Betina Møller Hansen fra Københavns Kommune, Center for kompetence og brobygning.

Undervisningsmaterialet fokuserer blandt andet på at lære de unge om, hvordan man lægger et budget, hvad forbrugslån og kredit er, og hvad det koster. Find undervisningsmaterialet på www.raadtilpenge.dk/kontanthjaelp