2014

Tre ud af fire boligejere ved, at de betaler renter for deres boliglån

07.07.2014

Blandt de danskere, der har optaget et boliglån i løbet af de sidste 3 år, ved 71%, at man betaler renter for lånet. Dette er blot et ud af flere interessante tal om låntagernes forståelse af deres boliglån, som kan læses i en ny undersøgelse foretaget for Penge- og Pensionspanelet af YouGov. Panelet relancerer samtidig guides og god viden om boliglån på hjemmesiden rådtilpenge.dk.

Stor spredning viden om lånenes egenskaber

Der er en betydelig spredning i de adspurgtes viden om, hvilke udgifter til realkreditlån, fx gebyrer, tinglysning, afdrag og bidrag, som man kan betale i løbet af det første år. Fx svarer kun 43%, at man betaler bidrag for et realkreditlån. Den finansielle viden ser ud til at stige med alderen, og er synligt højere blandt gruppen 50+ end blandt de 18-35-årige.

Penge- og Pensionspanelet hjælper med overblikket

’Vores undersøgelse viser, at der er visse huller i nogle af låntagernes forståelse af deres boliglån. Fx giver over halvdelen op når de skal svare på, hvilke lån der altid kan omlægges til kurs 100. Derfor har vi blandt andet udbygget vores guide til boliglån på rådtilpenge.dk. I løbet af denne sommer vil Penge- og Pensionspanelet også udvikle nogle videoer, der kan lære forbrugerne om boliglån på en anderledes og lettilgængelig facon,’ siger professor Carsten Tanggaard, formand for Penge- og Pensionspanelet.

Regionale forskelle i smagen for lån og risiko

Penge- og Pensionspanelets undersøgelse, viser også nogle mere kuriøse tendenser. Fx er københavnerne tilsyneladende mere risikovillige end jyder, når de spørges, om det er vigtigt at kende ydelsen på boliglånet i en årrække. En københavner foretrækker også oftere rentetilpasningslån end resten af landet. Mænd er desuden også lidt mere risikovillige end kvinder.

På landsplan er det mest populære lån fastforrentet obligationslån med afdrag, som 41% foretrækker. Det efterfølges af rentetilpasningslån med afdrag på 20% og rentetilpasningslån uden afdrag på 13%.  

Læs mere

Find Penge- og Pensionspanelets gode råd om boliglån her

Læs panelets undersøgelse om danskernes forståelse af deres boliglån her