2014

Ny undersøgelse om bankkunder viser overaskende tal

16.09.2014

Når danskerne tænker på banksektoren i almindelighed, er det ikke følelsen af tillid, der vejer særligt tungt, men når en kunde går i banken og mødes med bankrådgiveren, tipper balancen imidlertid i den anden retning. Dette er nogle af hovedkonklusionerne i en ny undersøgelse om kundernes oplevelse af bankrådgivningen foretaget af YouGov for Penge- og Pensionspanelet.

Undersøgelsen lanceres i dag på et tema-arrangement om bankrådgivningen i samarbejde med Finansforbundet, som også præsenterer en undersøgelse fra bankrådgiverens side af bordet.

”Vores undersøgelse giver flere vigtige praj til branchen om, hvordan kunderne har det med den rådgivning, som de modtager i banken. Generelt er kunderne tilfredse med rådgivningen. Den personlige relation til bankrådgiveren finder de også vigtig. Kunderne mener desuden selv, at de forstår den information de modtager, både skriftligt og mundtligt. Og det er jo positivt”, siger Carsten Tanggaard, formand for Penge- og Pensionspanelet.

”Penge- og Pensionspanelets undersøgelser viser dog også, at kundernes viden på nogle punkter kunne være bedre. Fx svarer kun halvdelen af kunderne i undersøgelsen, at de er klar over, at de betaler for den rådgivning de får i banken, men rådgivning er altså ikke nogen gratis frokost. Kunderne er desuden konservative i deres kontakt med bankerne, og foretrækker telefonen, ansigtskontakt og e-mail mere end nye former, som fx videochat og sociale medier.”

Hele undersøgelsen med nye tal kan findes her på rådtilpenge.dk

Kontaktperson: Carsten Tanggaard, professor og formand for Penge- og Pensionspanelet. Direkte tlf.: 53 63 80 91 efter kl. 17.00 i dag.