2012

Behov for øget opmærksomhed om formidlingsprovisioner

21.03.2012

Investeringsforeninger betaler i vidt omfang formidlingsprovision til pengeinstitutter og andre finansielle formidlere, der rådgiver kunder om investeringer. Det mindsker kundernes afkast, og eksperter opfordrer til, at kunderne oplyses bedre om formidlingsprovisioner, når de investerer i investeringsforeningsbeviser.

Det fremgår af en ekspertudvalgsrapport, som offentliggøres i dag. Udvalget, som er nedsat af Penge- og Pensionspanelet, har undersøgt, hvilken effekt løbende betaling af formidlingsprovisioner har på investorernes formuer.

"For den langsigtede investor er formidlingsprovisionen en væsentlig omkostningspost, som man kan minimere, hvis man sørger for at investere i de investeringsafdelinger, hvor provisionen er meget lav – eller naturligvis helt kan slippe for ved at investere direkte eksempelvis i en bred portefølje af danske obligationer eller aktier. Vi opfordrer derfor til, at kunderne får bedre information om formidlingsprovisionens størrelse, når de investerer," siger udvalgets formand, Ken L. Bechmann, professor i finansiering ved CBS.

Ifølge rapporten vil man ved en investering på 100.000 kr. i en aktieafdeling med formidlingsprovision svarende til gennemsnittet for aktieafdelinger, og med ellers rimeligt realistiske forudsætninger, efter 7 år have en formue på knap 148.000 kr. Hvis der ikke blev betalt formidlingsprovision, og forudsætningerne i øvrigt er uændrede, ville slutformuen efter 7 år være på 154.000 kr., eller 4 pct. højere.

Rapporten beskæftiger sig også med, hvordan foreningernes investeringsstrategi hænger sammen med formidlingsprovisionens størrelse: "Generelt kan vi se, at de største provisioner betales af de aktivt forvaltede foreninger, som typisk også er de dyreste. Og så er der en tendens til, at de mere risikable og specialiserede afdelinger betaler bankerne en højere provision," siger Ken L. Bechmann.

Rapporten er udarbejdet på anmodning af Penge- og Pensionspanelet, og ekspertudvalget som står bag rapporten er professor Ken L. Bechmann, CBS, og cand. polit. Peter Wendt, tidligere sekretariatschef for InvesteringsForeningsRådet.

Kontaktpersoner:

Formand for udvalget, Ken L. Bechmann.
Direkte tlf.: 38 15 29 53.

Formand for Penge- og Pensionspanelet, Carsten Tanggaard.
Direkte tlf.: 89 42 15 68. Mobil tlf.: 53 63 80 91.

Se pressemeddelelsen i pdf