2012

Ekspertgruppe klar med otte krav til en god pensionsordning

30.10.2012

Kunderne skal kunne regne med, at en obligatorisk arbejdsmarkedspension giver en fornuftig pension, selv med et minimum af aktive valg af det enkelte medlem. En ekspertgruppe har fastlagt otte konkrete krav, som god basispension skal leve op til.

Ekspertudvalgets rapport om den gode basispension offentliggøres i dag i forbindelse med Penge- og Pensionspanelets konference ”Kundebehov og valgfrihed på pensionsområdet”. Udvalget er sammensat af professor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet og de fire pensionsdirektører Cristina Lage (Unipension), Peter Melchior (PKA), Torben Möger Pedersen (PensionDanmark) og Lars Rohde (ATP).

”Arbejdsmarkedspensionerne har et særligt ansvar. De er obligatoriske, og derfor skal de være den automatiske løsning, som de fleste medlemmer kan regne med giver dem en fornuftig pension,” siger formanden for ekspertudvalget, professor Torben M. Andersen.

Udvalget har fastlagt otte konkrete krav, som en god pensionsordning bør leve op til. Udvalget foreslår derfor også, at pensionsselskaber skal begrunde det, hvis de vælger at fravige de otte principper.

De otte krav til en god pensionsordning er:

  1. Det skal være let for medlemmerne at forstå, hvilke pensions- og forsikringsdækninger de har.
  2. Investeringspolitikken skal sikre et højt afkast, med en risikoprofil der tager højde for det enkelte medlems alder.
  3. Pensionsydelsen bør være en livsvarig ydelse (livrente).
  4. Købekraften gennem pensionstilværelsen skal fremgå klart, for eksempel hvis pensionsydelserne giver større forbrugsmuligheder i de første pensionsår end i de senere år.
  5. Ordningen skal indeholde forsikringsdækning i forhold til invaliditet, sygdom og død, men omkostninger til dækningerne må ikke overstige 20 procent af bidragene.
  6. Betingelserne for tildeling og udbetaling af pensioner og forsikringsdækninger skal være sammenfaldende med betingelserne for tilsvarende offentlige ydelser (f. eks. førtids- og folkepension).
  7. Omkostningerne skal være væsentligt lavere end i tilsvarende individuelle og frivillige ordninger.
  8. Rapportering om investeringsresultater, udgifter til forsikringsdækninger samt omkostninger skal ske på en forståelig måde.

Se pressemeddelelsen i pdf