2012

Tab af ægtefælle eller samlever betyder ofte tab i privatøkonomien.

15.11.2012

Hver tredje som har mistet deres ægtefælle eller samlever, har svært ved at få økonomien til at løbe rundt.

En undersøgelse fra Penge- og Pensionspanelet viser, at blandt danskere der har mistet deres ægtefælle eller samlever, er husstandens indtægt i gennemsnit faldet med 10.793 kr. om måneden.

Undersøgelsen viser også, at den efterladte ægtefælle eller samlever ofte har haft svært ved at håndtere privatøkonomiske emner efter dødsfaldet. 33 pct. oplever at det har været svært at forstå ændringer af skatteforhold, 31 pct. har oplevet dialogen med skifteretten som svær, og 21 pct. har haft svært ved at håndtere udbetalingen af livsforsikring.

Men der er hjælp at hente hos Penge- og Pensionspanelet. På panelets webguide kan man læse mere om, hvordan man tackler privatøkonomien, hvis man mister sin ægtefælle eller samlever.

”Penge- og Pensionspanelets nye undersøgelse viser, at 34 pct. har haft svært ved at få privatøkonomien til at løbe rundt, efter at de har mistet deres ægtefælle eller samlever. 37 pct. har ikke fået eller forventer ikke at få en engangsudbetaling eller et engangsbeløb fra ægtefællens eller samleverens livsforsikring. Den nye situation gør det vigtigt, at man får kigget ekstra på økonomien og tilpasset den. Og samtidig overvejer at søge hjælp og vejledning eksempelvis hos sin bank, pensionsselskab eller en advokat, hvis man har svært at overskue sin nye situation”, siger sociolog og fuldmægtig Louise Skjødsholm fra Penge- og Pensionspanelets sekretariat.

De gode råd kan ses på Penge- og Pensionspanelets hjemmeside www.ppp.dk/doedsfald.

Se pressemeddelelsen i pdf

 

Fakta fra undersøgelsen

En undersøgelse blandt danskere, som inden for de seneste 36 måneder har oplevet at miste deres ægtefælle eller samlever viser, at:

  • 34 pct. har haft svært ved at få privatøkonomien til at løbe rundt.
  • Husstandens månedsindtægt i gennemsnit er faldet med 10.793 kr. efter skat.
  • 37 pct. har ikke fået/forventer ikke at få en engangsudbetaling/et erstatningsbeløb fra ægtefællens eller samleverens livsforsikringer.
  • 21 pct. synes at det har været svært eller meget svært at håndtere udbetaling af livsforsikring.

Læs hele undersøgelsen her