2010

Danskerne stoler stadig på deres bank

22.01.2010

På trods af finanskrise og massiv negativ omtale af bankerne vakler danskerne ikke: De har nøjagtig lige så stor tillid til de banker og øvrige finansielle virksomheder, hvor de selv er kunder, som de havde for et år siden. Når det gælder forsikrings- og pensionsselskaber er tilliden oven i købet steget en smule.

Den konklusion fremgår af Penge- og Pensionspanelets nye barometerundersøgelse af danskernes kundeforhold til den finansielle sektor. Undersøgelsen er baseret på knap 4.500 besvarelser fra et repræsentativt udsnit af befolkningen, og resultatet afviger fra andre undersøgelser, der peger på en faldende tillid til banksektoren.

”Forklaringen er formentlig, at vores undersøgelse måler, hvordan danskerne opfatter de virksomheder, hvor de selv er kunder.

Kundeoplevelsen er tæt forbundet med relationen til de medarbejdere, kunderne er i direkte kontakt med. Og her viser undersøgelsen, at danskerne er meget tilfredse med den behandling, de får hos medarbejderne i den finansielle sektor,” siger Penge- og Pensionspanelets formand, professor Carsten Tanggaard.

Penge- og Pensionspanelets barometer er en tilbagevendende undersøgelse af forbrugernes oplevelser af en række aspekter af den finansielle sektor. Barometret måler, hvordan forbrugerne oplever eksempelvis gennemskuelighed, tilfredshed og formidling inden for de forskellige finansielle brancher. Undersøgelsen blev første gang gennemført i 2008 – kort før finanskrisen for alvor slog igennem.

Kontaktperson:

Carsten Tanggaard, formand for Penge- og Pensionspanelet
Direkte tlf.nr.: 89 42 1568
Mobil tlf.nr.: 41 28 70 91

Se pressemeddelelsen i pdf 

Barometeret

Her finder du Penge- og Pensionspanelets finansielle forbrugerbarometer

Se barometret