2009

Professor Carsten Tanggaard ny formand for Penge- og Pensionspanelet

30.11.2009

Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen har udpeget professor Carsten Tanggaard til ny formand for Penge- og Pensionspanelet.