Strategi 2020 – berettiget tillid til det finansielle system

En styrket indsats på syv centrale områder er fundamentet for Finanstilsynets strategi frem mod 2020.

Bevidstheden om, at man som borger eller virksomhed kan træffe finansielle valg i tillid til de finansielle virksomheder, er en vigtig forudsætning for samfundsudvikling og fortsat velstand. Det er Finanstilsynets opgave at medvirke til, at borgere og virksomheder kan have denne tillid i forvisning om, at Finanstilsynet varetager deres interesser.

 

Det er det, vi kalder berettiget tillid.

 

Finanstilsynets strategi frem mod 2020, ”Berettiget tillid – velfungerende finansielle markeder”, har syv indsatsområder:

 

  1. Tilsyn i gode tider

  2. Tilsyn med det systemiske perspektiv

  3. Velfungerende finansielle markeder

  4. Teknologi, cyberrisiko og nye forretningsmodeller

  5. Hensynet til forbrugerne

  6. Tidlig interessevaretagelse i internationale fora

  7. Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

         

Se i øvrigt Finanstilsynets IT-strategi her.