Retningslinjer for aktiv information

På baggrund af offentlighedslovens regler om forvaltningsmyndigheders aktive informationspligt har Finanstilsynet fastsat følgende retningslinjer for aktiv information.

1. På Finanstilsynets hjemmeside skal hjemmeside skal der fremgå information om:

 • Finanstilsynets arbejds- og ansvarsområder.
 • Finanstilsynets organisatoriske forhold, herunder organisationsdiagram og strategi.
 • Observationer og reaktioner indenfor Finanstilsynets ressortområde.
 • Vurderinger af finansielle virksomheder.
 • Statistik, nøgletal og analyser af den finansielle sektor i Danmark
 • Regulering og praksis på det finansielle område.
 • Betaling af afgifter til Finanstilsynet.
 • Råd og paneler, som Finanstilsynet er sekretariat for.
 • Årsrapporter.
 • Privatlivspolitik.
 • Karrieremuligheder i Finanstilsynet.

2. Indholdet på Finanstilsynets hjemmeside opdateres løbende, så indholdet til enhver tid fremstår retvisende.

Finanstilsynet er som forvaltningsmyndighed forpligtet til at give information om sin virksomhed på Finanstilsynets hjemmeside. Det følger af § 17, stk. 1, i offentlighedsloven. Udover dette skal Finanstilsynet også fastsætte retningslinjer om den aktive informationspligt. Det følger af § 17, stk. 2, i offentlighedsloven.