Terrorforsikringsrådet

Læs om Terrorforsikringsrådet, der sekretariatsbetjenes af Finanstilsynet.

I medfør af § 12 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, jf. lov nr. 367 af 9. april 2019, har Erhvervsministeren nedsat et Terrorforsikringsråd.

Loven fastlægger hvilke skadesforsikringsselskaber, der er omfattet af terrorforsikringsordningen, samt selskabernes forpligtelserne i henhold til ordningen.

Terrorforsikringsrådets arbejde, sekretariatsfunktionen og tilsynet med behandling af NBCR-terrorskader er fastlagt i en bekendtgørelse i medfør af lovens §§ 12 og 17. Desuden er der udstedt en bekendtgørelse i medfør af lovens §§ 1 og 6 om betingelser for erstatning for skader, der er omfattet af lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet og om skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader (link). Bekendtgørelserne trådte i kraft den 15. september 2019.

Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om en begivenhed foranlediget af terrorangreb, hvor der er anvendt nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive våben (kaldet NBCR), og skaderne dermed er omfattet af terrorforsikringsordningen.

Terrorforsikringsrådet hører under Erhvervsministeriets ressort, og sekretariatsbetjeningen varetages af Finanstilsynet. 

Terrorforsikringsrådets sammensætning

 • Terrorforsikringsrådet består af 4 medlemmer og 4 suppleanter fra hver af følgende myndigheder og organisation:
 • Finansministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • Finanstilsynet 
 • Forsikringsbranchen.

Medlemmerne, der skal have juridisk eller finansiel indsigt, udpeges af erhvervsministeren for op til 4 år ad gangen og kan genudpeges. Erhvervsministeriets medlem er formand for Terrorforsikringsrådet.

Formand

 • Kontorchef Julie Sonne, Erhvervsministeriet
 • Suppleant: Specialkonsulent Rasmus Junggreen Lassen, Erhvervsministeriet

Medlemmer

Terrorforsikringsrådet, oprettet juli 2019
Rådet består af følgende medlemmer:

 • Thomas Larsen, medlem (Kontorchef, Finansministeriet)
 • Carsten Brogaard, medlem (Vicedirektør, Finanstilsynet)
 • Karen Nordsted Müller, medlem (Juridisk rådgiver, Indstillet af Forsikring & Pension) 

Rådet består af følgende suppleanter:

 • Christian Vorm, medlemssuppleant (Fuldmægtig, Finansministeriet)
 • Birgitta Nielsen, medlemssuppleant (Kontorchef, Finanstilsynet)
 • Torben Weiss Garne, medlemssuppleant (Underdirektør, Forsikring & Pension)