Terrorforsikringsrådet

Læs om Terrorforsikringsrådet, der sekretariatsbetjenes af Finanstilsynet.

I medfør af § 7 i lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet, jf. lov nr. 469 af 17. juni 2008 har Økonomi- og Erhvervsministeren nedsat et Terrorforsikringsråd.

Loven fastlægger hvilke skadesforsikringsselskaber der er omfattet af terrorforsikringsordningen samt selskabernes forpligtelserne i henhold til ordningen.

Terrorforsikringsrådets sammensætning, arbejde og udnævnelse af medlemmer er fastlagt i bekendtgørelse nr. 503 af 21. maj 2012 om Terrorforsikringsrådet.

Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om en begivenhed foranlediget af terrorangreb, hvor der er anvendt nukleare, biologiske, kemiske og radioaktive våben (kaldet NBCR), og skaderne dermed er omfattet af terrorforsikringsordningen, og indstiller årligt senest den 15. november til erhvervs- og vækstministeren den beløbsmæssige grænse for, hvornår genforsikringsgarantien skal træde i kraft.

Terrorforsikringsrådet hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort, og sekretariatsbetjeningen varetages af Finanstilsynet.  

Terrorforsikringsrådets sammensætning

Terrorforsikringsrådet består af 4 medlemmer og 4 suppleanter fra hver af følgende myndigheder og organisation:

 • Finansministeriet
 • Erhvervs- og Vækstministeriet
 • Finanstilsynet 
 • Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring.

Medlemmerne, der skal have juridisk eller finansiel indsigt, udpeges af erhvervs- og vækstministeren for op til 4 år ad gangen og kan genudpeges. Erhvervs- og Vækstministeriets medlem er formand for Terrorforsikringsrådet.

Formand

 • Kontorchef Julie Sonne, Erhvervsministeriet
  Suppleant: Kontorchef Kristina Astrup Blomquist, Erhvervsministeriet

Medlemmer

Terrorforsikringsrådet, oprettet juli/august 2010

Rådet består af følgende medlemmer:

 • Thomas Larsen, medlem (Kontorchef, Finansministeriet) 
 • Carsten Brogaard, medlem (Vicedirektør, Finanstilsynet) 
 • Peter Flemmer, medlem (Erhvervsdirektør, Alm. Brand) (Indstillet af Terrorforsikringspoolen) 

 Rådet består af følgende suppleanter:

 • Frederik Haurum Frigaard Munk, medlemssuppleant (Fuldmægtig, Finansministeriet) 
 • Birgitta Nielsen, medlemssuppleant (Kontorchef, Finanstilsynet)
 • Ole Hesselager, medlemssuppleant (CRO, Tryg)