Penge- og pensionspanelet

Læs om Penge- og Pensionspanelet og besøg deres hjemmeside

Se panelets hjemmeside: www.raadtilpenge.dk

   

Panelets arbejde

Penge- og Pensionspanelet beskæftiger sig med finansiel forbrugeroplysning på følgende måder:

 

 • Uafhængig og lettilgængelig forbrugeroplysning

  Penge- og Pensionspanelet tilbyder forbrugerne gratis, uvildig og objektiv information om deres privatøkonomi. Formålet med oplysningsindsatsen er, at styrke forbrugernes interesse for finansielle emner, og hjælpe forbrugerne med at forstå, hvordan deres privatøkonomi hænger sammen.

 • Formidling i øjenhøjde

  Panelet forsøger at møde forbrugerene der, hvor de er. Det vil sige, at panelet ud over at have en hjemmeside blandt andet arbejder på at nå ud til forbrugerne gennem sociale medier som Facebook og Twitter.

 • Interaktive værktøjer

  For at hjælpe forbrugerne med at handle på deres problemer, stiller panelet også en række interaktive værktøjer til rådighed, som forbrugerne kan bruge til at teste deres egen økonomiske situation, eller styre deres penge bedre.

 • Undersøgelser

  Panelet laver også løbende undersøgelser om danskerne, deres privatøkonomi og finansielle forståelse.

    

Panelets sammensætning

Penge- og Pensionspanelet består af en formand og 8 medlemmer - 4 medlemmer fra den finansielle branche og 4 forbrugerrepræsentanter. Panelet mødes et antal gange om året for at drøfte panelets projekter. I hverdagen styres panelets projekter og aktiviteter af Penge- og Pensionspanelets sekretariat, som har til huse i Finanstilsynet.

 • Professor Carsten Tanggaard
  (Udpeget af Erhvervsministeren) 
 • Anna Marie Schou Ringive, Økonomisk rådgiver 
  (Indstillet af Dansk Aktionærforening)
 • Jeanne Blyt, Kontorchef
  (Indstillet af Finans Danmark)
 • Peter Jayaswal, Direktør
  (Indstillet af Finans Danmark)
 • Vagn Jelsøe, Vicedirektør
  (Indstillet af Forbrugerrådet)
 • Troels Hauer Holmberg, Seniorøkonom
  (Indstillet af Forbrugerrådet)
 • Thomas Brenøe, Vicedirektør
  (Indstillet af Forsikring & Pension)
 • Nina Trolle Boldt, Chefjurist
  (Indstillet af Investeringsfondsbranchen)
 • Michael Budolfsen, FF-næstformand (FTF)
  (Indstillet af Akademikernes Centralorganisation, Landsorganisationen i Danmark og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, der roterer på skift)

Historie

Penge- og Pensionspanelet blev oprettet af Folketinget i juni 2007 med lov nr. 576 af 6. juni 2007. Baggrunden for oprettelse var, at der blandt politikerne eksisterede et bredt ønske om at styrke forbrugernes viden om interesse for finansielle forhold generelt.

Panelet hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort, og sekretariatsbetjeningen varetages af Finanstilsynet.