Direktionen

Finanstilsynets direktion

Direktør

 

        Stillingen som direktør for Finanstilsynet er pt. ubesat      

 

 

 

 

 

     

Vicedirektører

 

Kristian Vie Madsen tiltrådte som vicedirektør i 2011 og har ansvaret for tilsynet med pengeinstitutter, realkreditinstitutter, IT-inspektion, økonomisk statistik, international markedskontakt, funding, likviditet og SIFI-analyse. 

Før sin udnævnelse til vicedirektør var Kristian Vie Madsen fra 2007-2011 kontorchef i Finanstilsynet og fra 2005-2007 kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet. 

Kristian Vie Madsen er uddannet cand. scient. oecon. fra Aarhus Universitet. 

 

Rikke-Louise Ørum Petersen tiltrådte 1. marts 2018 som juridisk vicedirektør i Finanstilsynet. Hun har ansvar for det juridiske område, hvidvask, governance, Fintech, IT-service og forbrugerbeskyttelse. Hun kom til Finanstilsynet i 2015 som chef for juridisk kontor. Rikke-Louise Ørum Petersen arbejdede tidligere i en årrække i Justitsministeriet og hos Folketingets Ombudsmand. I Justitsministeriet har hun blandt andet været chef for Formueretskontoret og Sikkerhedsområdet ligesom hun har været tilknyttet anklagemyndigheden.


Rikke-Louise Ørum Petersen er uddannet cand. jur. fra Københavns Universitet.

 
 

 

 


Carsten Brogaard tiltrådte 1. januar 2018 som vicedirektør med ansvar for tilsynet med skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.  

 

Han kom til Finanstilsynet i 2011 som kontorchef for tilsynet med tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Han har tidligere arbejdet i Nordea-koncernen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Statsministeriet.

 

Carsten Brogaard er uddannet cand. oecon. fra Aarhus Universitet.

  

 

Karen Dortea Abelskov tiltrådte 1. februar 2018 som vicedirektør for kapitalmarkedstilsyn. Hun kom til Finanstilsynet i 2009 og blev i 2010 kontorchef med ansvar for tilsynet med mindre pengeinstitutter. Karen Dortea Abelskov arbejdede tidligere i bl.a. Økonomi- og Erhvervsministeriet og EU-Kommissionen.


Karen Dortea Abelskov er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet.