Fintech, Betalingstjenester og Governance

Kontor for Fintech, Betalingstjenester og Governance er et tværgående kontor, der skal sikre, at iværksættere kan få fodfæste i den finansielle sektor, og at der samtidig er tillid til nye og eksisterende betalingsløsninger. Det sikrer kontoret bl.a. ved at stille krav til god virksomhedsledelse på tværs af sektoren.

Kontakt

Kontorchef

Tobias Thygesen
+45 33 55 82 70
tot@ftnet.dk

Fintech

Kontorets Fintech Lab har ansvaret for Finanstilsynets Fintech aktiviteter. Fintech Lab arbejder målrettet med iværksættere og etablerede virksomheder, som ønsker at afprøve nye forretningsmodeller indenfor rammerne af den finansielle lovgivning. Fintech Lab vejleder iværksættere om, hvad det vil sige at etablere virksomhed indenfor den finansielle sektor. Fintech Lab er også indgang for dialog med sektoren om teknologianvendelse. Arbejdet i Fintech Lab danner derudover grundlag for Finanstilsynets arbejde med, hvordan der skal føres tilsyn med finansielle virksomheders brug af ny teknologi

 

Betalingstjenester

Kontoret giver tilladelse til og fører tilsyn med betalingstjenesteområdet:

  • udstedere af elektroniske penge

  • udbydere af betalingstjenester

  • betalingsmodtagere

Kontoret har lovansvaret for lov om betalingstjenester og elektroniske penge, som pr. 1. januar 2018 afløses af lov om betalinger.

 

Governance

Kontoret er ansvarlig for reglerne om god virksomhedsledelse for virksomheder indenfor den finansielle sektor, herunder krav til ledelsens egnethed og hæderlighed (fit & proper). Kontoret varetager desuden tilsynet med efterlevelse af reglerne for bl.a. aflønning af ledelsen og væsentlige risikotagere i en række virksomheden indenfor den finansielle sektor:

  • penge- og realkreditinstitutter

  • forsikringsselskaber

  • fondsmæglerselskaber

  • investeringsforvaltningsselskaber og selvadministrerende investeringsforeninger

  • forvaltere af alternative investeringsfonde

  • Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Kontoret har lovansvaret for aflønningsreglerne og krav til ledelsen på det finansielle område.

 

Kontoret deltager i internationale arbejdsgrupper under de europæiske tilsynsmyndigheder og EU-Kommissionen indenfor alle tre områder.