Hvad kan du forvente af Finanstilsynet?

Vi har opstillet en række konkrete servicemål for vores sagsbehandling:

Afrapportering ved inspektion

Finansielle virksomheder vil inden 35 dage efter, at Finanstilsynet har afsluttet en inspektion af virksomheden, modtage skriftlig rapport om undersøgelsen fra Finanstilsynet eller oplysning om, hvornår virksomheden kan forvente at modtage rapporten.

Klager fra forbrugere

Finanstilsynet besvarer inden 15 dage klager fra forbrugere i finansielle virksomheder. Finanstilsynets besvarelse vil være en afgørelse eller en anmodning om yderligere oplysninger.

Ansøgning om tilladelse

Finanstilsynet skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget en fuldstændig ansøgning om tilladelse til at drive finansiel virksomhed.

 

Oprettet d.  23.07.2003  og sidst redigeret d.  10.06.2015