Finanstilsynets mål- og resultatplan

Finanstilsynet har indgået en mål- og resultatplan med Erhvervs- og Vækstministeriets departement, som fastlægger tilsynets strategiske målsætninger og resultatmål. Resultatmålene dækker tilsynets opgavevaretagelse: tilsyn, regulering og informationsvirksomhed. 

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2017 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2018 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2019 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2020 (pdf)

  

Resultatløn til Finanstilsynets direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntning for 2019 udgør 120.000 kr.