Finanstilsynets mål- og resultatplan

Finanstilsynet har indgået en mål- og resultatplan med Erhvervs- og Vækstministeriets departement, som fastlægger tilsynets strategiske målsætninger og resultatmål. Resultatmålene dækker tilsynets opgavevaretagelse: tilsyn, regulering og informationsvirksomhed. 

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2017 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2018 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2019 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2020 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2021 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2022 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2023 (pdf)

Resultatløn til Finanstilsynets direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram.

 

Resultatløn for 2021 til Finanstilsynets direktør:

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram. Udmøntningen for 2021 udgør 115.000,00 kr.