Finanstilsynets mål- og resultatplan

Finanstilsynet har indgået en mål- og resultatplan med Erhvervsministeriets departement og med Finanstilsynets bestyrelse, som fastlægger de strategiske målsætninger og resultatmål for Finanstilsynet. Resultatmålene dækker tilsynets opgavevaretagelse: tilsyn, regulering og informationsvirksomhed. 

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2017 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2018 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2019 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2020 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2021 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2022 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2023 (pdf)

Finanstilsynets mål- og resultatplan 2024 (pdf)

Resultatløn til Finanstilsynets direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram.

 

Resultatløn for 2022 til Finanstilsynets direktør:

 

Resultatlønnen fastsættes på baggrund af opfyldelsen af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Udmøntningen for 2022 udgør 94.000 kr.