Betaling af afgifter til Finanstilsynet

Afgifter 2017

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til din virksomheds afgift, kan du skrive til:

 
afgift@ftnet.dk

Virksomheder under tilsyn af Finanstilsynet, betaler via afgifter for omkostningerne til Finanstilsynets tilsynsarbejde og drift. Finanstilsynet opkræver afgifterne med udgangen af hvert år. Virksomhederne modtager i december fakturaer, som dækker afgiften for at have været under tilsyn i løbet af året.

Finanstilsynets samlede bevilling bliver vedtaget en gang årligt i forbindelse med finansloven, hvor Finanstilsynet står under § 08.23.01. 

Fordelingen af afgifter mellem de forskellige typer virksomheder er reguleret i lov om finansiel virksomhed kapitel 22 - Afgifter.

Hvem betaler hvad?

En række virksomhedstyper betaler en fast afgift, mens andre betaler en forholdsmæssig afgift på grundlag af virksomhedens størrelse, omkostninger, provisioner, vederlag mv.

Fast afgift
Virksomheder, der betaler fast afgift, omfatter bl.a. genforsikringsmæglerselskaber, investeringsrådgivere, værdipapirhandlere og finansielle holdingvirksomheder.

Når en virksomhed anmoder om at få et prospekt godkendt af Finanstilsynet medfører det også en fast afgift.

I lov om finansiel virksomhed § 361 stk. 1 kan du se alle de faste afgifter, som Finanstilsynet opkræver. De faste afgifter har grundbeløb angivet i 2004-niveau. Beløbene bliver reguleret årligt - svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven.

 I tabellen kan du se udviklingen i Finanstilsynets bevilling siden 2004

År

Bevilling (mio. kr.)

Indeks

2004

135,2

100

2005

148,2

109,6

2006

153,9

113,8

2007

163,4

120,9

2008

171,4

126,8

2009

184,1

136,2

2010

207,4

153,4

2011

231,5

171,2

2012

233,4

172,6

2013

254,8

188,5

2014

278,85

206,25

2015

294,4

217,8

2016       302,0         223,4   
2017  336,7  249,0 

 

Forholdsmæssig afgift
Virksomheder, der betaler en forholdsmæssig afgift omfatter bl.a. penge- og realkreditinstitutter, forsikrings- og pensionsselskaber, investeringsforeninger og forsikringsmæglerselskaber. Alle de virksomhedstyper, der betaler en forholdsmæssig afgift, kan ses i lov om finansiel virksomhed §§ 362–367. 

 


Ofte stillede spørgsmål om afgifter

Hvordan kan det være, at der står et andet beløb på min afgiftsopkrævning, end det jeg kan se i loven?
De faste afgiftsbeløb i loven er grundbeløb i 2004-niveau. Beløbene reguleres årligt, svarende til udviklingen i Finanstilsynets bevilling på finansloven. Derfor er beløbet på opkrævningen højere end det som står i lovens § 361 stk. 1.
Skal jeg stadig betale afgift, når virksomheden lukkede i foråret?
Ja, virksomheden er fuld afgiftspligtig, selvom den kun har været under tilsyn en del af året. Det fremgår af lovens § 368 stk. 2.
Skal jeg stadig betale fuld afgift, når min virksomhed først startede midt på året?
Ja, virksomheden er fuld afgiftspligtig, selvom den kun har været under tilsyn en del af året. Det fremgår af lovens § 368 stk. 2.
Skal der betales afgift for et prospekt, som blev trukket tilbage eller ikke godkendt?
Ja, det er anmodningen om godkendelsen af et prospekt (og dermed behandlingen) der udløser afgiften.
Hvad er årsagen til, at vi har modtaget flere girokort?
Hvis virksomheden har aktiviteter, der er omfattet af flere paragraffer i loven, er der udsendt særskilt faktura for hver paragraf.
Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler afgiften?
Hvis der stadig ikke er betalt efter endt rykkerprocedure, vil kravet blive overdraget til SKAT.
Hvordan beregnes markedsværdien af de handlede værdipapirer nævnt i lovens § 361 nr. 11? Er grundlaget 31. december 2016, og omfatter det både aktier og obligationer?
Markedsværdien omfatter både aktier og obligationer og fastsættes ultimo det foregående år. Dvs. for afgiftsopkrævningen udsendt i december 2017 er det markedsværdien af sidste handelsdag i 2016 der er grundlaget.
Download
Download