Eksperter under Finanstilsynets bestyrelse

Herunder finder du oplysninger om eksperter, der bistår Finanstilsynets bestyrelse.

Ekspertpanelet under Finanstilsynets bestyrelse

I medfør af § 345, stk. 13, i lov om finansiel virksomhed nedsætter bestyrelsen et ekspertpanel, som samlet har særlig sagkundskab indenfor det finansielle område. Bestyrelsen kan efter behov anmode om bistand fra ekspertpanelet i forbindelse med behandling af konkrete tilsynssager.

Panelet består af sagkyndige indenfor pengeinstitutvirksomhed, realkreditvirksomhed, forsikrings- og pensionsvirksomhed, fondsmæglervirksomhed, forbrugerforhold, kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel samt regnskabsforhold og revision. Medlemmerne indenfor de enkelte områder fremgår af nedenstående.

Pengeinstitutvirksomhed

 • Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank, Gert Jonassen
 • Bankdirektør Jyske Bank, Niels Erik Jakobsen

Realkreditvirksomhed

 • Fhv. koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen
 • Direktør Realkredit Danmark, Klaus Kristiansen

Forsikrings- og pensionsvirksomhed

 • Adm. Direktør i Industriens Pension, Laila Mortensen
 • Sektionsleder, professor, ph.d., Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, Mogens Steffensen
 • Chief Risk Officer i Tryg forsikring, Ole Hesselager

Fondsmæglervirksomhed

 • General Counsel, Head of Legal & Compliance, Maj Invest FMS, Marianne Settnes
 • Partner, advokat, Capital Law CPH Advokater I/S, Camilla Søborg

Forbrugerforhold

 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Tanja Jørgensen

Kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel

 • Professor, ph.d., Copenhagen Business School, Ken L. Bechmann
 • Professor, dr. jur., Københavns Universitet, Jesper Lau Hansen
 • Bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem og rådgiver, Hans-Ole Jochumsen

Regnskabsforhold og revision

 • Næstformand i Facit Bank A/S, ph.d., Ole Michael Friis
 • Statsaut. revisor, EY, Per Gunslev
 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Claus Holm
 • Statsaut. revisor, Beierholm, Kim Köhler
 • Statsaut. revisor, Deloitte, Søren Nielsen
 • Statsaut. revisor, EY, Søren Kok Olsen
 • Seniorchefkonsulent, Dansk Industri, Tina Aggerholm
 • Statsautoriseret revisor, Partner, PwC, Kim Tang Lassen

Dataanalyse og cyberrisici

 • Professor, Århus Universitet, Niels Haldrup
 • Lektor og sektionsleder for cybersikkerhed på DTU Compute, medlem af Cybersikkerhedsrådet, Christian D. Jensen 
   

Det regnskabskyndige underudvalg

Sager af regnskabsmæssig karakter forelægges det regnskabskyndige underudvalg forud for behandling af bestyrelsen, når der er tale om principielle sager eller sager, der har videregående betydelige følger. Såvel Finanstilsynet som Erhvervsstyrelsen forelægger sager af regnskabsmæssige karakter for det regnskabskyndige underudvalg, når det er besluttet, at sagen skal forelægges Finanstilsynets bestyrelse.

Sekretariatet for det regnskabskyndige underudvalg bistår ved underudvalgets forberedelse af sager til behandling på bestyrelsen.

Medlemmerne af det regnskabskyndige underudvalg fremgår af nedenstående:

Udvalgets formand

 • Medlem af Finanstilsynets bestyrelse og CFO i Scandinavian Tobacco Group A/S, Marianne Rørslev Bock    

Medlemmer

 • Næstformand i Facit Bank A/S, ph.d., Ole Michael Friis
 • Statsaut. revisor, Per Gunslev
 • Formand for Finanstilsynets bestyrelse og professor, ph.d., SDU, Nina Dietz Legind
 • Statsaut. revisor, Deloitte, Søren Nielsen
 • Statsaut. revisor, EY, Søren Kok Olsen
 • Seniorchefkonsulent, Dansk Industri, Tina Aggerholm
 • Statsautoriseret revisor, Partner, PwC, Kim Tang Lassen

Suppleanter

 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Claus Holm
 • Statsaut. revisor, Beierholm, Kim Köhler

Særlig sagkyndig fra Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre

I medfør af § 345, stk. 20, i lov om finansiel virksomhed udpeger Færøernes landsstyre og Grønlands Selvstyre hver en særlig sagkyndig, som efter formandens beslutning kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Færøernes landsstyre har udpeget, Johannes Pauli Poulsen, fuldmægtig i Miljø- og Erhvervsministeriet på Færøerne.

Grønlands Selvstyre har udpeget, Nikolai S. Christensen, Departementschef i Departementet for Finanser, Grønlands Selvstyre.