Eksperter under Finanstilsynets bestyrelse

Herunder finder du oplysninger om eksperter, der bistår Finanstilsynets bestyrelse.

Ekspertpanelet under Finanstilsynets bestyrelse

I medfør af § 345, stk. 8, i lov om finansiel virksomhed nedsætter bestyrelsen et ekspertpanel, som samlet har særlig sagkundskab indenfor det finansielle område. Bestyrelsen kan efter behov anmode om bistand fra ekspertpanelet i forbindelse med behandling af konkrete tilsynssager.

Panelet består af sagkyndige indenfor pengeinstitutvirksomhed, realkreditvirksomhed, forsikrings- og pensionsvirksomhed, fondsmæglervirksomhed, forbrugerforhold, kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel samt regnskabsforhold og revision. Medlemmerne indenfor de enkelte områder fremgår af nedenstående.

Pengeinstitutvirksomhed

 • Ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank, Gert Jonassen
 • Bankdirektør Jyske Bank, Niels Erik Jakobsen

Realkreditvirksomhed

 • Fhv. koncernchef i Nykredit, Peter Engberg Jensen
 • Direktør Realkredit Danmark, Klaus Kristiansen

Forsikrings- og pensionsvirksomhed

 • Adm. Direktør i Industriens Pension, Laila Mortensen
 • Sektionsleder, professor, ph.d., Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, Mogens Steffensen

Fondsmæglervirksomhed

 • General Counsel, Head of Legal & Compliance, Maj Invest FMS, Marianne Settnes
 • Senior Legal Consultant, Kromann Reumert, Camilla Søborg

Forbrugerforhold

 • Professor, ph.d., konstitueret dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Nina Dietz Legind
 • Professor, ph.d., Leder for Center for Ret og Digitalisering, Århus Universitet, Tanja Jørgensen

Kapitalmarkedsforhold og værdipapirhandel

 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Mette Neville
 • Professor, ph.d., Københavns Universitet, Jesper Lau Hansen

Regnskabsforhold og revision

 • Næstformand i Facit Bank A/S, ph.d., Ole Michael Friis
 • Statsaut. revisor, EY, Per Gunslev
 • Statsaut. revisor, Deloitte, Henrik Z. Hansen
 • Statsaut. revisor, PwC, Hans Christian Krogh
 • Fhv. statsaut. revisor, Stig Enevoldsen
 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Claus Holm
 • Statsaut. revisor, Beierholm, Kim Köhler

Det regnskabskyndige underudvalg

Sager af regnskabsmæssig karakter forelægges det regnskabskyndige underudvalg forud for behandling af bestyrelsen, når der er tale om principielle sager eller sager, der har videregående betydelige følger. Såvel Finanstilsynet som Erhvervsstyrelsen forelægger sager af regnskabsmæssige karakter for det regnskabskyndige underudvalg, når det er besluttet, at sagen skal forelægges Finanstilsynets bestyrelse.

Sekretariatet for det regnskabskyndige underudvalg bistår ved underudvalgets forberedelse af sager til behandling på bestyrelsen.

Medlemmerne af det regnskabskyndige underudvalg fremgår af nedenstående:

Udvalgets formand

 • Medlem af Finanstilsynets bestyrelse og CFO i Scandinavian Tobacco Group A/S, Marianne Rørslev Bock

Udvalgets næstformand

 • Formand for Finanstilsynets bestyrelse og Professor, Ph.d., CBS, David Lando

Medlemmer

 • Næstformand for Finanstilsynets bestyrelse og fhv. direktør, Preben Lund Hansen 
 • Næstformand i Facit Bank A/S, ph.d., Ole Michael Friis
 • Statsaut. revisor, Per Gunslev
 • Statsaut. revisor, Deloitte, Henrik Z. Hansen
 • Statsaut. revisor, PwC, Hans Christian Krogh
 • Fhv. statsaut. revisor, Stig Enevoldsen

Suppleanter

 • Professor, ph.d., Aarhus Universitet, Claus Holm
 • Statsaut. revisor, Beierholm, Kim Köhler

Særlig sagkyndig fra Færøernes landsstyre og Grønlands selvstyre

I medfør af § 345, stk. 15, i lov om finansiel virksomhed udpeger Færøernes landsstyre og Grønlands Selvstyre hver en særlig sagkyndig, som efter formandens beslutning kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Færøernes landsstyre har udpeget departementschefen i det færøske Finansministerie (Fíggjarmálaráðið) Bjarni A. Bjarnason.

Grønlands Selvstyre har udpeget Jens Hesseldahl, leder af Juridisk kontor, Departementet for Erhverv, Energi og Forskning, Grønlands Selvstyre.