Undersøgelse af den yderste belåning af ejerboliger i vækstområder

En spørgeskemaundersøgelse om den yderste belåning af boliger i vækstområder peger overordnet ikke på, at der har været en generel usund udvikling i kreditvilkår i forbindelse med køb af ejerbolig eller tillægsbelåning. Der er dog indikatorer på, at især mindre og mellemstore institutter i nyudlånet til ejerboliger i vækstområder tager kunder med en mere sårbar kreditkvalitet.

Kontakt

Kontorchef

Niki Saabye
+4533558260
nis@ftnet.dk

Undersøgelsen ledte til følgende hovedkonklusioner om udviklingen: 

 

 • Små og mellemstore institutter nedsatte renten mere end de øvrige deltagende institutter.

 • 40 pct. af kunderne, som fik et lån med 2. prioritetsbelåning i perioden fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2019, havde en LTV på over 95 pct. Dette var en stigning på 3 procentpoint.

 • Gældsfaktoren faldt, og undersøgelsen indikerede, at gældsfaktorgrænsen på fire gange årsindkomst for risikable lån har haft en bindende effekt i praksis i anden periode.

 • De største institutter fik, set i forhold til eksisterende portefølje, generelt færre nye kunder end de mindre institutter.

   

  Selvom undersøgelsen ikke indikerede generel usund konkurrence institutterne imellem, så havde enkelte institutter udvist en mere aggressiv adfærd, f.eks. ved at nedsætte renterne fra et i forvejen lavt udgangspunkt, og dermed tiltrukket flere nye kunder. Finanstilsynet har givet en særskilt tilbagemelding til de enkelte institutter.

   

  Læs notat om undersøgelsen (PDF)