Pengeinstitutters risikovurdering på hvidvaskområdet

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en tværgående undersøgelse af en række mindre pengeinstitutters risikovurdering på hvidvaskområdet.

Kontakt

Kommiteret

Stig Nielsen
33 55 83 42
sni@ftnet.dk

Undersøgelsen omfattede 15 pengeinstitutters risikovurderinger. Den havde til formål at undersøge, om pengeinstitutterne lever op til § 7, stk. 1, i hvidvaskloven, der kræver, at den enkelte virksomhed skal udarbejde en risikovurdering, som identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.  

Undersøgelsen viste, at kvaliteten og omfanget af risikovurderingerne varierer. Flere pengeinstitutter har ikke udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering.

Læs nyhedsbrevet her.