Udstedere skal offentliggøre ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner fra september 2019

Finanstilsynet ændrer praksis for offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner. Fra den 1. september 2019 skal udstedere offentliggøre til markedet.

Hensigten med offentliggørelseskravet er at sikre, at markedet får adgang til oplysningerne. Offentliggørelse skal derfor ske på en måde, som muliggør hurtig adgang til oplysningerne, og sådan at oplysningerne formidles til så bred en modtagerskare som muligt. Finanstilsynets praksis har hidtil været, at ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner blev betragtet som offentliggjort, når de var indberettet til Finanstilsynet i Finanstilsynets OASM-system. Indberetning af transaktioner i Finanstilsynets OASM-system sikrer dog ikke i tilstrækkelig grad offentliggørelse af transaktionerne. Finanstilsynet ændrer derfor sin praksis. Det sker i overensstemmelse med artikel 19, stk 3, i MAR.

Hvad skal udsteder gøre?

Når udstederen har modtaget en meddelelse fra en ledende medarbejder eller dennes nærtstående om, at vedkommende har foretaget en transaktion omfattet af artikel 19 i MAR, skal udstederen offentliggøre transaktionen overfor markedet. Udsteders offentliggørelse skal ske straks, dog senest tre arbejdsdage efter transaktionen. Det følger af artikel 19, stk. 3. Offentliggørelse overfor markedet skal ske i overensstemmelse med kommissionens gennemførelsesforordning 2016/1055 af 29. juni 2016.

Indberetnings- og offentliggørelsesforpligtelsen ses illustreret i figuren herunder.

   

Hvad skal den ledende medarbejder eller dennes nærtstående gøre?

Den ledende medarbejder eller dennes nærtstående skal ikke gøre noget anderledes. Ændringen vedrører kun udsteders forpligtelser. Den ledende medarbejder og dennes nærtstående skal altså fortsat give meddelelse til Finanstilsynet og underrette udstederskelskabet straks, når en transaktion er gennemført, og seneste tre arbejdsdage herefter. Det følger af artikel 19, stk. 1, i MAR.

Husk at bruge standardskemaet til indberetning og offentliggørelse af transaktioner

Standardskemaet for ledende medarbejderes transaktioner skal benyttes ved indberetning til Finanstilsynet og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner.

Standardskemaet findes på Finanstilsynets hjemmeside her.