Konference om adfærdsvidenskab og finansielt velvære

Torsdag d. 28. marts dannede Eigtveds Pakhus på Christianshavn rammen for Finanstilsynets konference om adfærdsvidenskab og finansielt velvære.

Greg David, head of Behavioural Science, Oxford Risk, tegnede fra start det store billede, og understregede vigtigheden af og perspektiverne i, at den finansielle sektor designer rådgivning og produkter, der tager højde  for menneskelig adfærd.

Herefter gav Nathalie Spencer, senior manager, Commonwealth Bank, de fremmødte en indføring i begrebet 'finansielt velvære', og kom med eksempler på konkret anvendelse af adfærdsindsigter i finansielle  produkter.

Efter pausen overtog Søren Leth-Petersen, professor, Københavns Universitet, med en gennemgang af sin forskning, der bl.a. viser, at lav indtægt og finansielle kriser ikke umiddelbart er årsagen til, at forbrugerne  ender i finansielle problemer, men at det snarere skyldes forbrugernes utålmodige økonomiske adfærd.

Thomas Brenøe, vicedirektør, Forsikring og Pension, og Sune Worm Mortensen, tidligere global head of Wealth Offerings, Danske Bank, bidrog hver med deres vigtige input fra virksomhedernes perspektiv. De gav  begge eksempler på finansielle produkter, som allerede i dag understøtter finansielt velvære. Samtidig anerkendte de sektorens ansvar for at hjælpe forbrugerne til at træffe valg, der øger forbrugernes finansielle  velvære, bl.a. ved at sikre at matchet mellem kunde og produkt er hensigtsmæssigt. Sune Worm Mortensen fremhævede desuden mulighederne ved digital rådgivning, men advarede også mod at stille de samme krav  til digital rådgivning som til fysisk rådgivning.

Dagens sidste gæst Flemming Steen Nielsen, forbrugerpolitisk chef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fortalte om tre af de mange spændende eksperimenter, som de foretager som led i styrelsens strategiske  arbejde med adfærdsvidenskabelige indsigter.

Til sidst rundede Rikke-Louise Ørum Petersen, vicedirektør, Finanstilsynet, dagen af ved at fastslå, at finansielt velvære for forbrugerne fortsat er et vigtigt strategisk mål for Finanstilsynet.

En stor tak skal der lyde til de mange, der deltog på konferencen, og en særlig tak til de dygtige og spændende oplægsholdere, der gjorde alle klogere på de store muligheder, som adfærdsvidenskaben rummer for at  øge forbrugernes finansielle velvære.

 

Læs Finanstilsynets diskussionspapir om emnet her.