Finanstilsynet tager stilling til konkret ICO

Finanstilsynet har for første gang vurderet en konkret ICO og fundet, at den ikke er omfattet af den finansielle regulering.

Finanstilsynet har siden etableringen af fintechinitiativerne i sommeren 2017, modtaget flere henvendelser fra virksomheder, der ønsker at rejse kapital ved gennemførelsen af en ICO (Initial Coin Offering).

 

Gennem en ICO udsteder en virksomhed sin egen kryptovaluta (kaldet en coin eller en token). Virksomheden kan på den måde både opnå finansiering og opbygge en brugerbase blandt de nye ejere af den coin eller token, virksomheden udbyder.

 

I forbindelse med vurderingen af den konkrete ICO har Finanstilsynet taget stilling til, om: 

  • ICO’en er omfattet af prospektreglerne

  • den udbudte token er omfattet af e-pengereglerne.

Den pågældende token, som er udstedt gennem ICO’en, har det specifikke formål at være betalingsmiddel på virksomhedens handelsplatform, når – og hvis – denne etableres. Brugere af platformen kan anskaffe tokens ved at investere i den påtænkte ICO.

 

Ved udstedelse af tokens vil det som hovedregel være relevant at vurdere, om tokenen kan sidestilles med et omsætteligt værdipapir efter lov om kapitalmarkeder. Et offentligt udbud af omsættelige værdipapirer er nemlig omfattet af reglerne i lov om kapitalmarkeder, kap. 3, hvilket indeholder krav om udarbejdelse af et prospekt.

 

Finanstilsynet har vurderet, at den udbudte token i det konkrete tilfælde ikke er et omsætteligt værdipapir. Årsagen er, at der med den pågældende token hverken følger økonomiske eller beslutningsmæssige rettigheder over selskabet eller selskabets indtjening.

 

Den pågældende token kan heller ikke sidestilles med e-penge, da forudsætningen for at være omfattet af reglerne for e-penge er, at indehaverne af dem har en fordring mod udstederen, som bruges som betalingsmiddel. Dette er ikke tilfældet med den pågældende token, fordi betaling med tokenen på platformen hverken initierer en underliggende betaling til betalingsmodtageren eller kan indløses hos udstederen. Med andre ord er den pågældende token det egentlige betalingsmiddel på den virksomheds handelsplatform, og betalingen foregår dermed uafhængigt af en underliggende fordring mellem e-pengeindehaveren og udstederen.

 

Finanstilsynet gør opmærksom på, at investorer, som overvejer at erhverve tokens, bør undersøge, om de er vil være beskyttet af investorbeskyttelsesreglerne. Afhængig af egenskaberne af en token eller en coin, der er udstedt gennem en ICO, kan anden beskyttelse fremgå af de markedsførings- og forbrugerretlige regler. Spørgsmål til disse regelsæt kan rettes til Forbrugerombudsmanden.