Sektornyt

Her finder du nyheder, som primært er rettet mod den finansielle sektor og børsnoterede selskaber.

240 resultater

 • Kommentar til TV2’s historier om negative renter
  Emne:
  2021, Sektornyt
  De seneste dage har TV2 publiceret historier om, at Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet har forskellig fortolkning af, om pengeinstitutter kan tage negative renter på en basal betalingskonto.
 • EU-Kommissionen udskyder anvendelsesdatoen for detailreguleringen til disclosureforordningen og visse dele af detailreguleringen til taksonomiforordningen
  Emne:
  2021, Sektornyt
  EU-Kommissionen udskyder anvendelsesdatoen for den kommende detailregulering til disclosureforordningen og visse dele af den kommende detailregulering til taksonomiforordningen til den 1. januar 2023. Samtidigt har EU-Kommissionen tilkendegivet, at overgangsperioden for PAI erklæringer nu ikke længere er relevant grundet udskydelsen af den nævnte anvendelsesdato, og at de første PAI erklæringer i henhold til detailreguleringen skal være offentliggjort den 30. juni 2023 med referenceperiode fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.
 • Ny regel om offentliggørelse af ledelsesmedlemmers løn
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Ledelsesmedlemmers individuelle lønforhold skal ikke længere fremgå af årsrapporten
 • AML/TEK-konference
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Hvordan afvejer vi kampen mod hvidvask og retten til et privatliv?
 • Kom til virtuelt bæredygtighedsseminar med Finanstilsynet den 8. december
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Finanstilsynet afholder 8. december kl 15.00-16.30 et onlineseminar om den seneste udvikling på området for bæredygtig finansiering.
 • Kommentar til delrapport om Danske Banks gældsinddrivelsessag
  Emne:
  2021, Sektornyt, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har modtaget første delrapport fra den uvildige undersøger. Finanstilsynet vil nu gennemgå materialet og vurdere om der er behov for yderligere tilsynsreaktioner på baggrund heraf.
 • Orientering om nye ESMA retningslinjer
  Emne:
  2021, Sektornyt
  ESMA har udarbejdet retningslinjer vedrørende markedsføringsmateriale i henhold til forordningen om grænseoverskridende distribution af fonde. Retningslinjerne finder anvendelse fra den 2. februar 2022.
 • Vejledning om stresstest for små og mellemstore pengeinstitutter
  Emne:
  2019, Sektornyt
  Stresstest bruges af pengeinstitutter i forbindelse med udarbejdelsen af blandt andet genopretningsplaner, fastsættelse af kapitalmålsætning og ansøgninger om kapitalindfrielser. Det er vigtigt, at stresstestene er opgjort tilstrækkeligt forsigtigt for at sikre, at resultaterne giver et plausibelt billede af instituttets kapitalsituation under stressede forhold.
 • Orientering om tilladelse til tilbagekøb af nedskrivningsegnede forpligtigelser før kontraktligt forfald
  Emne:
  2021, Sektornyt, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet gav den 17. november 2020 en midlertidig generel tilladelse til sektoren til brug for market making. Denne tilladelse udløber ved udgangen af 2021. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har udarbejdet udkast til ny reguleringsmæssig teknisk standard (RTS). Finanstilsynet har valgt at følge RTS, selvom denne endnu ikke er godkendt af Kommissionen. Denne praksis er på linje med praksis i andre europæiske lande.
 • SDC godkendelse af dedikerede interfaces til tredjepartsadgang
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Finanstilsynet har tildelt de pengeinstitutter, der benytter SDC som datacentral (Bank Nordik, Basisbank, Borbjerg Sparekasse, Broager Sparekasse, Dragsholm Sparekasse, Fanø Sparekasse, Folkesparekassen, Frøs Sparekasse, Jutlander Bank, Klim Sparekasse, Lån og Spar Bank, Middelfart Sparekasse, Rise Sparekasse, Rønde Sparekasse, Sparekassen Balling, Sparekassen Bredebro, Sparekassen Djursland, Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, Sparekassen Kronjylland, Sparekassen Thy, Sparekassen Vendsyssel, Stadil Sparekasse og Sønderhå-Hørsted Sparekasse), undtagelse fra kravet om at etablere en beredskabsmekanisme i henhold til artikel 33, stk. 4 i forordning (EU) 2018/389 – også kaldet fallback-kravet.
 • EU-kommissionen udskyder regulering på bæredygtighedsområdet med et halvt år
  Emne:
  2021, Sektornyt
  EU-kommissionen udskyder anvendelsesdatoen for detailregulering til disclosureforordningen og taksonomiforordningen til den 1. juli 2022. Kommissionen har samtidigt givet svar på en række spørgsmål om disclosureforordningen.
 • Ny hvidvaskpakke fra Kommissionen
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Kommissionen har i går, den 20. juli 2021, fremsat en række lovforslag, der skal styrke bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.
 • Behov for fokus på etnisk og racemæssigt motiveret finansiering af terrorisme
  Emne:
  2021, Sektornyt, Hvidvaskområdet
  Der er behov for øget bevidsthed om finansieringen bag etnisk eller racemotiveret terrorisme, også kaldt højreorienteret terrorisme. Det fastslår den internationale antihvidvaskorganisation FATF (Financial Action Task Force) i en ny rapport.
 • Hårdere kamp mod hvidvask og miljøkriminalitet
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Der er behov for øget internationalt samarbejde for at bekæmpe hvidvask af udbytte fra den stigende miljøkriminalitet. Det fastslår den internationale antihvidvaskorganisation FATF (Financial Action Task Force) i en ny rapport.
 • Opsamling på temaundersøgelse om ligebehandling i 2020
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Finanstilsynet indledte i oktober 2020 en temaundersøgelse af en række forsikringsselskabers mulige brud på regler i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser (herefter ”forsikringsligebehandlingsloven”) i forhold til gravide kvinder.
 • Finanstilsynets erfaringer med danske SIFI- og ikke-SIFI-institutters muligheder for at udstede kapital-og SNP i perioder med begrænset markedsadgang på de finansielle markeder
  Emne:
  2021, Sektornyt, Pengeinstitutter
  Finanstilsynet har samlet erfaring fra de seneste perioder med begrænset markedsadgang på de finansielle markeder. Formålet er at skærpe danske institutters opmærksomhed på kapital- og gældsplanlægning og samtidig dele erfaring i forhold til adgangen til de finansielle markeder i situationer med uro på de finansielle markeder.
 • Temaundersøgelse om tilbagekøbsprogrammer
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Finanstilsynet har gennemført en indledende temaundersøgelse, der har til formål at klarlægge udstedernes brug af det såkaldte safe harbour-regime for tilbagekøbsprogrammer i artikel 5 i markedsmisbrugsforordningen.
 • Direktør Jesper Berg talte på LOPI’s generalforsamling
  Emne:
  2021, Sektornyt
  Finanstilsynets direktør Jesper talte d. 20. maj på Lokale Pengeinstitutters generalforsamling. Talen havde fokus på robusthed og ordentlighed i den finansielle sektor, samt udviklingen i Finanstilsynets opgaver.
 • Nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet – juni 2021
  Emne:
  2021, Sektornyt, Nyhedsbreve for kapitalmarkedsomraadet
  I denne udgave af Finanstilsynets nyhedsbrev for kapitalmarkedsområdet kan du bl.a. læse, at mange storaktionærer begår væsentlige fejl ved indberetning af storaktionærmeddelelser. Du kan også læse om disclosureforordningen, der nu er trådt i kraft, om vigtigheden af at bruge korrekte CFI-koder, og om en undersøgelse af ledende medarbejderes indberetning af transaktioner.Endelig kan du læse om en dom, hvor markedsmanipulation udløste en fængselsstraf.